Rengör trädäck från alger och påväxt!

Att rengöra trädäck från alger

Det finns många anledningar till att alger och påväxt trivs så bra på ditt trädäck


Stora trädäck är ofta mycket utsatta för algangrepp. Vattenavrinning går långsamt, fukt ligger länge och tillåter alger och annan påväxt att få fäste. Redan efter en vinter kan man många gånger se att påväxt så som alger och lavar har fått fäste. Särskilt när vintern har varit mild eftersom alger och lavar fortsätter att växa ända ner till 0-gradig temperatur. I de södra och mellersta delarna av landet pågår tillväxten under stora delar av året. Träet blir grönt/svartbrunt och kan vid utebliven behandling angripas av röta. Blekning, högtryckstvätt och oljning av underlaget utan grundlig behandling är en kortsiktig lösning, eftersom mikroorganismer/sporer finns kvar på ytan och ger upphov till snabb återväxt. Att rengöra trädäck behöver inte heller vara särskilt krävande, se nedan:

Före och efter algrengöring med Tercol!
Före och efter rengöring av trädäck med Tercol 1L ejektor

Att rengöra trädäck – gör så här:

  1. Börja med att borsta bort stora klumpar av påväxt från ditt trädäck, då de hindrar algmedlet från att komma ner till själva ytan det ska behandla.
  2. Blanda Tercol enligt doseringen på förpackningen – ju kraftigare angrepp, desto högre koncentration i blandningen (utan att överdosera). Eller använd Tercol med ejektormunstycke när du ska rengöra trädäck, som enkelt kopplas på vattenslangen och doserar automatiskt.
  3. Sprid ut ett jämnt lager över ytan så att den täcks och blir fuktig. Använd förslagsvis en ryggspruta, men vilken tryckspruta som helst fungerar.
  4. Nu börjar algrengöringsmedlet att verka, vid användning av Tercol behövs inget efterarbete – väder och vind gör jobbet! Vid kraftigare angrepp kan behandlingen upprepas, men oftast räcker det med en behandling.

Tergent har lång erfarenhet av att lösa problem med alger, mögel och annan påväxt. Vårt algrengöringsmedel Tercol är enkelt att handskas med och ger ett strålande resultat utan missfärgning av underlaget. Tercol Universalrengöring är en professionell rengöring mot alger, mögel, fett, sot, smuts och annan påväxt på alla ytor utomhus och inomhus. I de allra flesta fall behövs inget efterarbete!

Försiktighetsåtgärder för användning 
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.


Rengöring av trädäcket med Tercol Ejektor!