Rengöra tak

Att rengöra tak från alger

Förläng livslängden på ditt tak genom att hålla det rent från alger och påväxt


Milda och fuktiga vintrar bidrar till att alger, mossa och lavar frodas mer än vanligt, då de fortsätter att växa ända ner till 0-gradig temperatur. Påväxten har lättare att fästa på grova och porösa ytor som t.ex. tegel-, betong- och plåttak. Ju fuktigare underlag desto mer påväxt. Alger och övrig påväxt binder fukt och nöt­er på materialen. På vintern kan fukten orsaka frostsprängning på taket. Taket blir grönt/svartbrunt och kan vid utebliven behandling ta skada. Många husägare skulle kunna förlänga takets livslängd genom enkel, och jämförelsevis ekonomisk, behandling med Tercol. Att rengöra tak behöver inte heller vara särskilt krävande, se nedan:

Att rengöra tak – gör så här:

  • Börja med att borsta bort stora klumpar av påväxt från ditt tak, då de hindrar algmedlet från att komma ner till själva ytan det ska behandla.
  • Blanda Tercol enligt doseringen på förpackningen – ju kraftigare angrepp, desto högre koncentration i blandningen (utan att överdosera). Eller använd Tercol med ejektormunstycke när du ska rengöra tak, som enkelt kopplas på vattenslangen och doserar automatiskt.
  • Sprid ut ett jämnt lager över ytan så att den täcks och blir fuktig. Använd förslagsvis en ryggspruta, men vilken tryckspruta som helst fungerar.
  • Nu börjar algrengöringsmedlet att verka, vid användning av Tercol behövs inget efterarbete – väder och vind gör jobbet! Vid kraftigare angrepp kan behandlingen upprepas, men oftast räcker det med en behandling.

Tergent har lång erfarenhet av att lösa problem med alger, mögel och annan påväxt. Vårt algrengöringsmedel Tercol är enkelt att handskas med och ger ett strålande resultat utan missfärgning av underlaget.

Tercol Universalrengöring är en professionell rengöring mot alger, mögel, fett, sot, smuts och annan påväxt på alla ytor utomhus och inomhus. I de allra flesta fall behövs inget efterarbete.

Försiktighetsåtgärder för användning 
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Rengöra takFöre och efter behandling med Tercol.