Rengöra fasaden

Att rengöra fasaden från alger

Alger och annan påväxt trivs på fasader och kan göra skada


Ljusa, putsade husfasader är både trendigt och vackert, men det ställer också höga krav på underhåll då även lindriga algangrepp syns tydligt. Milda och fuktiga vintrar bidrar till att alger, mossa och lavar frodas mer än vanligt, då de fortsätter att växa ända ner till 0-gradig temperatur. Påväxten har lättare att fästa på grova, porösa och putsade ytor. Ju fuktigare underlag desto mer påväxt. Alger och övrig påväxt binder fukt och nöt­er på materialen. På vintern kan fukten orsaka frostsprängning på fasaden. Fasaden blir grön/svartbrun och kan vid utebliven behandling ta skada. Många husägare väljer ofta att måla om fasaden när den i första hand skulle behöva rengöras. Att rengöra fasaden med Tercol både förlänger livslängden och är ekonomiskt jämfört med att måla om. Blekning, högtryckstvätt och ommålning av underlaget utan grundlig behandling är en kortsiktig lösning, eftersom mikroorganismer/sporer finns kvar på ytan och ger upphov till snabb återväxt.

Att rengöra fasaden – gör så här:

  • Blanda Tercol enligt doseringen på förpackningen – ju kraftigare angrepp, desto högre koncentration i blandningen (utan att överdosera). Eller använd Tercol med ejektormunstycke när du ska rengöra fasaden, som enkelt kopplas på vattenslangen och doserar automatiskt.
  • Sprid ut ett jämnt lager över ytan så att den täcks och blir fuktig. Använd förslagsvis en ryggspruta, men vilken tryckspruta som helst fungerar.
  • Nu börjar algrengöringsmedlet att verka, vid användning av Tercol behövs inget efterarbete – väder och vind gör jobbet! Vid kraftigare angrepp kan behandlingen upprepas, men oftast räcker det med en behandling.

Tergent har lång erfarenhet av att lösa problem med alger, mögel och annan påväxt. Vårt algrengöringsmedel Tercol är enkelt att handskas med och ger ett strålande resultat utan missfärgning av underlaget.

Tercol Universalrengöring är en professionell rengöring mot alger, mögel, fett, sot, smuts och annan påväxt på alla ytor utomhus och inomhus. I de allra flesta fall behövs inget efterarbete.

Försiktighetsåtgärder för användning 
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Rengöra fasaden
Före och efter behandling med Tercol.