Ogräsbekämpning

Ogräsbekämpning


Ogräs mellan stenplattorna, ogräs i gräsmattan, ogräs i grusgången, ogräs på garageuppfarten, ogräs på... Okej, det är överallt. Ogräsbekämpning är för många villaägare en ständig kamp, beroende på utbredningen av problemet finns det olika metoder för att bli av med ogräset!

Ogräs, vad är det och hur blir man av med det?


Först och främst, vad som räknas som ett ogräs och inte är ju en högst subjektiv fråga. En växt som växer på ett oönskat ställe brukar vi kalla för ogräs, men en växt som uppskattas av dig kan ju uppfattas som ogräs av någon annan. Det finns dock ett antal växter som de flesta ändå skulle benämna som ogräs, vilka kan vara svåra att bli av med. Det beror oftast på att de antingen har starka rötter med stor förmåga att sprida sig, eller att dess fröer sprids. Om man börjar med sin ogräsbekämpning i tid och upprepar behandlingen då och då, går det att hålla även de mest envisa ogräsen i schack!


Exempel på vad som ibland räknas som ogräs: Etternässla, trädgårdsveronika, kamomiller, renklave, engelskt rajgräs, lyktfibbla, maskros, åkervinda, snärjmåra, korsört, brännässla, rödplister, lomme, molkesläktet, åkertistel, mjölke, svinmålla, kvickrot, backtrav, blåklint, flyghavre, gråbo, jordrök, kirskål, lätt, korsört etc.


Ogräsbekämpning, ogräs mellan plattor, gör så här:

  1. Börja tidigt i tillväxtsäsongen innan ogräsets fröer och rotsystem har hunnit sprida sig. Bäst effekt fås i torrt och soligt väder!

  2. Använd ett effektivt och biologiskt nedbrytbart ogräsmedel som OgräsNIX Trippel Effekt.

  3. Applicera med handspruta, ryggspruta, sprayflaska eller vattenkanna med stril.

  4. Spraya eller vattna hela plantan ner till roten (0,2-1,0 dl per m²). Håll munstycket nära plantan för reducering av spraydimma och vindavdrift.

    Undvik behandling vid blåsigt, regnigt eller fuktigt väder. Undvik spill på trädgårdsmöbler, prydnadsväxter och annan växtlighet som ska bevaras.

  5. Upprepa behandlingen vid behov.

Läs mer om OgräsNIX Trippel Effekt här!

Ogräs mellan plattor
Bli av med ogräs mellan stenplattor


Bli av med ogräs i gräsmattan, gör så här:


Idag finns det inget godkänt selektivt bekämpningsmedel mot ogräs i Sverige. Alltså finns det inget bekämpningsmedel som bekämpar ogräs i gräsmattan utan att också skada gräset. Det finns helt enkelt inga genvägar. Har du ogräs i gräsmattan eller vill undvika det framöver rekommenderar vi följande:

1. Förebygg uppkomsten av ogräs genom att hålla gräset starkt och motståndskraftigt!

Är du tillräckligt noggrann med din gräsmatta behövs det faktiskt inget bekämpningsmedel för ogräs i gräsmattan. En motståndskraftig gräsmatta som är både tät och stark lämnar inget utrymme för ogräs att etablera sig.

En tät gräsmatta får du genom att dressa och stödså. Se till att använda bra gräsfrön som inte riskerar att vara uppblandade med ogräsfrön. Kala fläckar bör du omedelbart så igen.

En stark gräsmatta får du genom att tillföra viktiga makro och mikro-näringsämnen. Vi rekommenderar att använda Tergents gödsel Greenkeeping Gräsgödsel Mossa & Ogräs. Greenkeeping Gräsgödsel Mossa & Ogräs är långtidsverkande tack vare den organiska basen som gör att näringen utsöndras långsamt och därmed ger gräset rätt mängd NPK under sin tillväxt.

Läs mer om Greenkeeping Gräsgödsel Mossa & Ogräs här!
Läs mer om Makro- och mikronäringsämnen & NPK här!

2. Rensa ogräset för hand, alternativt punktmarkera enskilda ogräs med försiktighet!

Har du tagit hand om din gräsmatta tillräckligt bra kommer du inte ha några större problem med att bli av med det lilla ogräs som finns kvar. Ett alternativ till att rensa för hand är att punktmarkera enskilda ogräs med biologiskt nedbrytbart bekämpningsmedel mot ogräs. Använd Tergents OgräsNIX Trippel Effekt i 3 L förpackning med spray/skum-funktion. Punktmarkera med en skumboll i varje enskild ogräsrosett. Applicera försiktigt och undvik spill på växtlighet som ska bevaras.

Läs mer om OgräsNIX Trippel Effekt med spray/skum-funktion!

Ogräs i gräsmattan
Bli av med ogräs i gräsmattan

Ta bort ogräs med unikt och patenterat ogräsmedel!

Det finns en uppsjö av olika ogräsmedel på marknaden, allt ifrån de som innehåller det mycket kontroversiella ämnet glyfosat, till ogräsättikor där ättiksyra är det verksamma ämnet. Vi rekommenderar att du använder OgräsNIX Trippel Effekt! Bekämpningsmedlet innehåller förutom ättika, vatten och en tillsats som sänker ytspänningen även en tredje tillsats, ett essentiellt näringsämne unikt för OgräsNIX Trippel Effekt. Detta näringsämne förstärker och förlänger ogräsättikans verkan vilket gör att effekten ökar trots att halten ättika är lägre. Sammantaget gör det ogräsmedlet skonsammare mot miljö och användare samtidigt som effekten blir kraftfullare mot ogräset!

Försiktighetsåtgärder för användning
Använd herbicider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Herbicid klass 3 reg.nr: 4801

Så bekämpar du ogräs med OgräsNIX Trippel Effekt!