Ogräsbekämpning

Ogräsbekämpning

Ogräs mellan stenplattorna, ogräs i grusgången, ogräs på garageuppfarten, ogräs på... Okej, det är överallt. Ogräsbekämpning är för många villaägare en ständig kamp, men med en bra ogräsättika har du goda chanser att vinna mot den oönskade vegetationen. På Tergent strävar vi alltid efter att utveckla effektiva produkter som är skonsamma mot vår miljö. Genom detta förhållningssätt har vår ogräsättika OgräsNIX Trippel Effekt tagits fram.

Ogräs, vad är det och hur blir man av med det?


Först och främst, vad som räknas som ett ogräs och inte är ju en högst subjektiv fråga. En växt som växer på ett oönskat ställe brukar vi kalla för ogräs, men en växt som uppskattas av dig kan ju uppfattas som ogräs av någon annan. Det finns dock ett antal växter som de flesta ändå skulle benämna som ogräs, vilka kan vara svåra att bli av med. Det beror oftast på att de antingen har starka rötter med stor förmåga att sprida sig, eller att dess fröer sprids. Om man börjar med sin ogräsbekämpning i tid och upprepar behandlingen då och då, går det att hålla även de mest envisa ogräsen i schack!


Exempel på vad som ibland räknas som ogräs: Etternässla, trädgårdsveronika, kamomiller, renklave, engelskt rajgräs, lyktfibbla, maskros, åkervinda, snärjmåra, korsört, brännässla, rödplister, lomme, molkesläktet, åkertistel, mjölke, svinmålla, kvickrot, backtrav, blåklint, flyghavre, gråbo, jordrök, kirskål, lätt, korsört etc.

Ogräsbekämpning, gör så här:

  1. Börja tidigt i tillväxtsäsongen innan ogräsets fröer och rotsystem har hunnit sprida sig. Bäst effekt fås i torrt och soligt väder!
  2. Använd ett effektivt ogräsmedel som OgräsNIX Trippel Effekt.
  3. Applicera med handspruta, ryggspruta, sprayflaska eller vattenkanna med stril.
  4. Spraya eller vattna hela plantan ner till roten (0,2-1,0 dl per m²). Håll munstycket nära plantan för reducering av spraydimma och vindavdrift.
  5. Upprepa behandlingen vid behov.

Undvik behandling vid blåsigt, regnigt eller fuktigt väder. Undvik spill på trädgårdsmöbler, prydnadsväxter och annan växtlighet som ska bevaras.


Effekten av ogräsmedlet OgräsNIX Trippel Effekt på stenläggning!

Bekämpa ogräs med unikt och patenterat ogräsmedel!

Det finns en uppsjö av olika ogräsmedel på marknaden, allt ifrån de som innehåller det mycket kontroversiella ämnet glyfosat, till ogräsättikor där ättiksyra är det verksamma ämnet. Vi rekommenderar att du använder OgräsNIX Trippel Effekt! Bekämpningsmedlet innehåller förutom ättika, vatten och en tillsats som sänker ytspänningen även en tredje tillsats, ett essentiellt näringsämne unikt för OgräsNIX Trippel Effekt. Detta näringsämne förstärker och förlänger ogräsättikans verkan vilket gör att effekten ökar trots att halten ättika är lägre. Sammantaget gör det ogräsmedlet skonsammare mot miljö och användare samtidigt som effekten blir kraftfullare mot ogräset!

Försiktighetsåtgärder för användning
Använd herbicider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Herbicid klass 3 reg.nr: 4801

HItta din närmaste återförsäljare här!

Bekämpa ogräs med OgräsNIX Trippel Effekt!