NPK-gödsel

Vad är NPK-gödsel?

NPK är en term som ofta förekommer i gödselsammanhang. NPK är helt enkelt en förkortning av kväve (N), fosfor (P) och kalium (K), vilka är de tre viktigaste näringsämnena för växtlighet och odlingar i trädgårdar.

Varför behövs NPK?


  • Kväve är viktigt för gräsets tillväxt och ger både gräs och andra växter en grön, frisk färg. Kväve är det näringsämne som växten behöver mest av och vid brist på kväve kan det bland annat leda till att plantor blir bleka och svaga, eller att gräsmattor drabbas av sjukdomar och ser gula och trista ut.
  • Fosfor främjar gräsets rotbildning och därmed tillväxt, samt underlättar för växter att kunna sätta knoppar och bilda nya celler. Mörkgröna till violetta blad kan vara ett tecken på fosforbrist.
  • Kalium gynnar gräs och övriga växters fotosyntes samt ökar växtens sockerinnehåll, vilket hjälper växten att övervintra. Gulfärgade och torra bladkanter kan vara ett tecken på kaliumbrist.

Ett NPK-gödsel gör alltså gräsmattan både tätare och grönare samt ger den en ökad vinterhärdighet.

Sammansättningen av NPK är ofta utmärkt på gödselförpackningen, exempelvis NPK 9-3-4, vilket innebär att gödslet innehållet 9 % kväve, 3 % fosfor och 4 % kalium. Förhållandet mellan kväve, fosfor och kalium varierar beroende på vilket användningsområde gödslet är avsett för, eftersom olika växter kräver olika sammansättningar av NPK. Behovet kan också variera beroende på årstid.

Under sommar och höst kan det t.ex. vara bra att använda ett gödsel med lite lägre kvävehalt när man ska gödsla gräsmattan. Medan det under våren kan passa bättre att använda en högre kvävehalt, så att gräsets tillväxt kommer igång. Om gräset får för mycket kväve kan det resultera i att det växer för snabbt i topparna utan att rötterna hinner med. Det är därför viktigt att inte överdosera NPK-gödsel. 

Makro- och mikronäringsämnen


Kväve, fosfor och kalium är så kallade makronäringsämnen och de har en essentiell roll för växter eftersom de ger näring till dem (jämför med människans makronäringsämnen kolhydrater, protein och fett). Det finns även mikronäringsämnen som växterna behöver, fast i mindre mängder (jämför med människans behov av vitaminer och mineraler). Mikronäringsämnena är dock livsnödvändiga då de sköter omvandlingen och tillgången till näringen. De viktigaste mikronäringsämnena är bor (B), mangan (Mn), järn (Fe), koppar (Cu), zink (Zn), molybden (Mo) och natrium (Na). När du väljer NPK-gödsel, tänk på att välja ett som även innehåller mikronäringsämnen.

NPK-gödsel förekommer både som konstgödsel/mineralgödsel och organiskt baserade gödsel. Vi på Tergent förespråkar användande av organiskt baserade gödsel. Här kan du läsa varför och mer om skillnaderna mellan dessa två gödseltyper.