Konstgödsel

Skillnaden mellan konstgödsel och organiskt baserat gödsel

Vad är egentligen skillnaden mellan konstgödsel och organiskt baserat gödsel?


Det är svårt att reda ut alla begrepp i trädgårdsdjungeln, men vi ska försöka förklara skillnaden mellan dessa två gödseltyper.

Vad innebär konstgödsel och vad gör det med gräsmattan?

Konstgödsel, eller mineralgödsel som det egentligen heter, framställs industriellt och innehåller näringsämnen som kväve, fosfor och kalium, så kallade makronäringsämnen. Makronäringsämnena har en positiv påverkan på växterna eftersom de ger näring till dem. Vid användning av mineralgödsel får du ett snabbt men oftast kortvarigt resultat och en ny omgång gödsel krävs för att få samma resultat som den första gödslingen gav.

Mineralgödsel har ingen effekt på djur- och bakterielivet i jorden, men vid felaktig behandling kan mineralgödsel orsaka en negativ miljöpåverkan i form av övergödning som redan är ett utbrett problem. Detta beror på att näringsämnena urlakas då tillväxten skjuter i höjden en tid, men avtar sen lika snabbt då de inte binds lika hårt i jorden som när ett organiskt baserat gödsel används.

Vad innebär organiskt baserat gödsel och vad gör det med gräsmattan?

Organiskt baserade gödsel, även kallat naturgödsel, framställs från organiska material som kommer bland annat från restprodukter vid djuruppfödning och livsmedelsproduktion. Det innehåller både makronäringsämnen (kväve, fosfor och kalium) och mikronäringsämnen (exempelvis mangan, järn, koppar, kisel och zink).

Mikronäringsämnen är livsnödvändiga för växterna eftersom de sköter omvandlingen och tillgången till näringen, men de behövs endast i små halter. Näringsämnena som kommer från organisk gödning binds hårdare i jorden och ger därför en längre gödslande verkan. De organiska gödslingsmedlen har en positiv effekt på djur- och bakterielivet i marken och har i regel en längre verkan än ett mineralbaserat gödsel.

Med ett organiskt baserat gödsel tillförs näringsämnen både i makro- och mikroform, vilket gör att näringen tillförs i rätt mängd under en längre tid samtidigt som jordstrukturen förbättras. Då skapas en lagom tillväxt i hela gräsmattan och den näring som tillförts hinner tas upp och läcker inte ut i vattensystemet. Resultatet blir en stark, frisk och fin gräsmatta som inte behöver klippas så ofta. Därför rekommenderar vi på Tergent användning av ett organiskt baserat gödselmedel.