Halkbekämpning utan salt

– Snällt mot både tassar och underlag


Onda och irriterade trampdynor är något många hundägare brottas med vintertid. Fläckiga skor och golv, samt rostiga bilar är också vanliga problem under vinterhalvåret. Det är vägsalt (oftast natriumklorid) som är boven i dramat. Som tur är finns det skonsammare alternativ.

Tassvänlig halkbekämpning

Vägsalt verkar uttorkande på tassar vilket leder till att sprickor bildas i trampdynorna. När salt sedan kommer in i sprickorna svider det och tassarna blir irriterade. Eftersom salt används på våra vägar, blir det svårt att undvika det helt. Men till sin egen gårdsplan, garageuppfart och liknande finns andra metoder för halkbekämpning. isiOFF är ett saltfritt is- och snösmältningsmedel bestående av karbamid (urea) som finns naturligt i urinen hos däggdjur. isiOFF är snällt mot tassar, ofarligt för människor och skonsamt mot underlaget. Ett annat tassvänligt alternativ är halkNIX som består av krossad lera (Leca) – helt utan salt eller kemikalier.  

Visste du att... Karbamid fungerar mjukgörande och är en mycket vanlig ingrediens i hudkrämer för människor.


isiOFF är ett saltfritt is- och snösmältningsmedel som är snällt mot djurens tassar

Underlagsvänlig halkbekämpning

Natriumklorid har en relativt hög korrosiv verkan på bland annat metaller, sten och betong. Till skillnad från isiOFF är inte isNIX fritt från salt då det består av kalciumklorid, men det är trots allt skonsammare mot underlaget än natriumklorid som är mer korrosivt. Sammanfattningsvis kan sägas att både halkNIX och isiOFF är de snällaste alternativen för både tassar och underlag, men när det blir riktigt kyligt kan isNIX, som verkar ända ner till -50°C behövas!

Visste du att... Ju renare ett is- och snösmältningsmedel är, desto mindre risk är det att du får vita fläckar på skor och golv. isiOFF och isNIX har en koncentration på över 90%! Rena produkter = rena skor och underlag. 

OBS!
Använd inte isNIX på betongplattor eller andra gjutna ytor p.g.a. risk för frostsprängning. Välj då halkNIX eller isiOFF istället.

Motverka halkskador på vintern

Ömma svanskotor och benbrott ökar dramatiskt under vinterhalvåret, men det går att undvika smärtsamma halkskador. Tergent har varken broddar, sand eller salt, istället erbjuder vi ett sortiment med halkbekämpning och is- och snösmältningsmedel som är både effektivare och skonsammare än traditionellt tösalt.

Smält is och snö med Tergents is- och snösmältningsmedel:

 • Börja med att skotta bort lös is och snö.
 • Sprid ut isiOFF/sMELT/isNIX i ett tunt lager över isskorpan/snön. Använd gärna vår praktiska ströardunk för enkel och jämn spridning
 • Låt verka 30-60 minuter.
 • Sopa sedan bort upptinad issörja.
 • Vid tjock isskorpa kan det krävas upprepning.
 • Strö gärna på isiOFF/sMELT/isNIX på ytor innan snöfall, då de även verkar förebyggande.

Förhindra halkskador med halkNIX:

 • Börja med att skotta bort lös is och snö.
 • Sprid ut ett tunt lager halkNIX över isskorpan.
 • När snö och is har smält kan du samla ihop kornen och återanvända dem om de är i gott skick. Annars kan de läggas i kompostjorden eller på gräsmattan.

Förhindra halkskador med HalkNIX

Våra produkter mot is, snö och halka:

 • halkNIX är en naturprodukt utan salt eller kemikalier. halkNIX består av krossad Leca, vilket ger ordentligt fäste utan att skada underlaget eller irritera känsliga tassar.
 • isiOFF är det perfekta is- och snösmältningsmedlet om du har husdjur eller känsliga underlag. isiOFF verkar ner till -10°C och har en blå nyans för att synas bättre vid spridning.
 • sMELT är ett snabbverkande is- och snösmältningsmedel som, till skillnad från vanligt tösalt, är skonsamt mot de flesta underlag. sMELT verkar ner till -25°C.
 • isNIX är ett supereffektivt is- och snösmältningsmedel som verkar ända ner till -50°C – med andra ord utmärkt när det blir riktigt kallt. isNIX motverkar även återfrysning.