Gödsla gräsmattan

Gödsla gräsmattan och växterna-
För en välmående trädgård året runt

Allt som växer behöver näring, vid rätt tillfälle och flera gånger per säsong


Att gödsla gräsmattan och övriga växter som träd, buskar, rabatter och grönsaksodlingar är nödvändigt för att få en välmående trädgård. Nedan följer några av våra skötselråd för hur du får en frisk och vacker trädgård genom gödsling.

Gödsla gräsmattan

Gödsla gräsmattan

Vår – Greenkeeping Gräsgödsel Mossa & Ogräs (rekommenderas på våren oavsett mossa eller inte)

 • Gödsla gräsmattan första gången då utomhustemperaturen är minst 8-9°C och gräset har börjat växa.
 • Sprid ut Greenkeeping Gräsgödsel Mossa & Ogräs över gräsmattan (4-5 kg per 100 m²), förslagsvis med en spridarvagn.
 • Eftervattna för bästa resultat.
 • Redan efter någon vecka kan du se tydliga resultat genom att gräset har blivit grönare, tätare och starkare och eventuell mossa börjar trängas ut för att så småningom försvinna.

Vår – GrönTrädgård Eco (fungerar på våren, men är framför allt ett sommar- och höstgödsel)

 • Första gödslingen bör ske först då utomhustemperaturen når 8-9°C och gräset har börjat växa.
 • Sprid ut GrönTrädgård Eco över gräsmattan (4-5 kg per 100m²), förslagsvis med en spridarvagn.
 • Eftervattna för bästa resultat.
 • Redan inom någon vecka börjar behandlingen med GrönTrädgård Eco att ge tydliga resultat. Tips! För att förebygga mossa i gräsmattan använd Greenkeeping Gräsgödsel Mossa & Ogräs (se gärna vårt gödselschema längst ned på sidan).
 • För en välmående gräsmatta – klipp den ofta och inte alltför kort i början.

Sommar – GrönTrädgård Eco

 • Under juni/juli är det dags för gödsling nummer 2.
 • Sprid ut GrönTrädgård Eco över gräsmattan (3-5 kg per 100m²), förslagsvis med en spridarvagn.
 • Klipp gräsmattan ofta under säsongen, gärna med en gräsklippare som klipper av grässtrået flera gånger och sedan sprider ut det på gräsmattan.

Sensommar/höst – GrönTrädgård Eco

 • I början av hösten bör du gödsla gräsmattan igen, men denna gång ger du gräset en mindre giva (2 kg per 100m²) av bland annat kväve eftersom gräset snart går i höst- och vintervila.
  Vid mossa i gräsmattan rekommenderas Greenkeeping Gräsgödsel Mossa & Ogräs för att minska mossans spridning tidig vår. Mossan hinner då inte växa till sig efter vintern innan gräset börjar växa, utan tappar sitt försprång mot gräset i kampen om utrymmet.

Gödsel gräs

Gödsla buskar, träd, rabatter och andra växter i trädgården

 • Första gödslingen bör ske först då utomhustemperaturen når 8-9°C och växten har börjat växa.
 • Sprid ut ca 60-100 g GrönTrädgård Eco/m² på den plats du önskar gödsla, när växten är i god tillväxt under våren.
 • Eftervattna för bästa resultat.
 • För en välmående växt rekommenderas underhållsgödsling varje år när växten är i god tillväxt.

Gödsla träd

Gödsla vid nyanläggning och nyplantering av rabatter, träd och buskar

 • Första gödslingen bör ske först då utomhustemperaturen når 8-9°C.
 • Vi rekommenderar gödsling på våren, ca 150-250 g GrönTrädgård Eco/m².
 • Eftervattna för bästa resultat.
 • För en välmående växt rekommenderas underhållsgödsling varje år när växten är i god tillväxt.

Gödsla grönsaksodling och köksträdgård

 • Sprid ut ca 100-150 g GrönTrädgård Eco/m².
 • Eftervattna för bästa resultat.
 • Tänk på att olika grödor har olika näringsbehov, GrönTrädgård Eco passar därmed utmärkt för en del grödor och mindre bra för andra. Gurka och lökväxter är näringskrävande och mår bra av extra näringstillförsel. Odlar du potatis däremot, är det viktigt att komma ihåg att potatis vill ha en låg kvävehalt och hög kaliumhalt. Annars riskerar man en skörd som mest består av blast.

GrönTrädgård Eco – Kravgodkänt allroundgödsel för gräs och växter
NPK 9-3-4

Greenkeeping Gräsgödsel Mossa & Ogräs  – Organiskt baserat gräsgödsel som tränger ut mossa
NPK 10-2-5+12 järnsulfat