Bli av med silverfiskar

Bli av med silverfiskar i hemmet

Silverfiskar är ett växande problem i våra hem. Särskilt den långsprötade, lite större silverfisken, har blivit vanligare. Även om silverfiskar i sig är helt ofarliga, så är de inte särskilt trevliga och den långsprötade varianten kan skada inredning och kära ägodelar.

Varför får man silverfiskar?


Generellt trivs silverfiskar bra i varma och fuktiga inomhusmiljöer, varför de ofta syns till i badrum, tvättstuga och kök. Några silverfiskar i badrummet är oftast inget att bry sig om, men om de håller till i vardagsrummet eller sovrummet kan det, enligt Anticimex, vara ett tecken på fuktskada. Silverfiskar lever av avlagringar i avlopp, men föredrar stärkelserik föda som papper och tyg. 

Till skillnad från den vanliga silverfisken, trivs den långsprötade silverfisken även i torrare miljöer som t.ex. köksskåp och skafferier. Eftersom de trivs där det är torrt och gillar stärkelserik föda kan de skada t.ex. tapeter, böcker, fotoalbum och kläder. Den långsprötade silverfisken är nästan dubbelt så stor som den vanliga silverfisken och kan bli mer än 20 mm. Du kan även urskilja den långsprötade silverfisken på de långa spröten och en mustachliknande borst.

Hur du kan bli av med silverfiskar


Oavsett om det är den vanliga eller den långsprötade silverfisken du har att göra med, så gäller följande för att bli av med silverfiskar:

  • Håll rent genom att dammsuga ofta i skrymslen och längs lister.
  • Vädra rummet ordentligt så att fuktigheten minskar.
  • Täta springor, sprickor och bakom lister.
  • Undvik att låta kläder, böcker eller annat papper ligga på golvet under lång tid.

Bekämpa silverfiskar med MyrNIX

Det har visat sig att kiselgur verkar effektivt mot de långsprötade silverfiskarna. Kiselgur torkar ut ohyran, men är ofarligt för människor och husdjur. Tergents produkt MyrNIX består av 100% kiselgur och är godkänd för bekämpning av myror och andra krypande skadeinsekter inom kategorin leddjur, exempelvis silverfiskar, vägglöss och hönskvalster.

Strö ut ett tunt lager (10-20 g/m2) på de ställen där silverfiskar förekommer så att de inte kan undvika att komma i kontakt med MyrNIX. Beroende på angreppets omfattning och antal individer ger MyrNIX effekt inom 12-96 timmar. Låt pulvret ligga kvar upp till 7 dagar. Sug upp ev. störande produktrester med dammsugare. Behandlingen upprepas vid behov.

Bäst effekt uppnås när produkten är torr. MyrNIX löses inte upp i vatten, men kan klumpa ihop sig. Produktens effektivitet återfås när vattnet avdunstar.

Försiktighetsåtgärder för användning 
Använd insekticider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Insekticid klass 3 reg.nr: 4993Bli av med silverfiskar

Vid större mängder kan det vara klokt att anlita ett saneringsföretag för att bli av med silverfiskar.