Bekämpa myror inomhus

Bekämpa myror inomhus

Myror och andra insekter inomhus upplevs ofta som ohygieniskt och ibland till och med som lite pinsamt. Svartmyran är en av de vanligaste skadeinsekterna i våra hem och är helt ofarlig. Hästmyran, å andra sidan, är desto ovanligare men kan också orsaka skada på huset. Varför får man då myror och hur blir man av med dem?

Varför får man myror inomhus?


Myrinvasioner uppstår oftast under våren när det inte finns tillräckligt med föda åt myrorna ute i naturen. Det räcker att de hittar något ätbart, oftast sött, och invasionen kan vara en tidsfråga.

Svartmyran är en av våra vanligaste myrarter och egentligen harmlös då den varken bits eller sprider sjukdomar. Det kan dock upplevas både irriterande och osanitärt när svartmyran genom jakt efter föda och vatten tar sig in i hemmet.

Hästmyran är Europas största myra och kan bli upp till ca 18 mm. Hästmyran gnager ut sitt bo i bland annat stockar och stubbar. Söker den sig inomhus kan istället isolering eller fukt- och rötskadat virke bli offer för hästmyrans bosättning, gärna på en varm plats i hemmet. När hästmyrorna etablerat sig kan de även angripa friskt virke, vilket kan orsaka stora skador på hus och uteplatser. Hästmyran söker sig likt svartmyran till socker och sötsaker. Hästmyran är som mest aktiv nattetid, varför man kanske inte upptäcker den direkt.

Svartmyror och hästmyror
Svartmyror (t.v.) blir 2-4 mm stora medan hästmyror (t.h.) blir 6-18 mm stora.

Förebyggande åtgärder:


Oavsett om det rör sig om svartmyror eller hästmyror så gäller följande:

 • Städa upp spill av socker, saft, kakor och annat sött.
 • Ta ut soporna ofta.
 • Låt inte eventuell hund- och kattmat stå framme i onödan.
 • Förvara livsmedel och foder i slutna behållare.
 • Täta springor, sprickor och andra håligheter.
 • Åtgärda vattenläckor och fukt invid husgrunden.
 • Ta bort, eller åtminstone trimma, buskar intill huset som kan ge husrum åt bladlöss som i sin tur lockar till sig svartmyror.
 • Säkerställ att det är rent runt huset och intill husgrunden. Stapla till exempel inte ved direkt mot husväggen.
 • Ta bort gamla stubbar och annat dött trä från tomten.

Bekämpa myror inomhus så här:

 • Det är bra om du kan hitta själva boet, annars lokaliserar du myrornas vandringsstråk.
 • Strö ut ett tunt lager MyrNIX (10-20 g/m²) där myrorna förekommer eller längs deras stråk, så att de inte kan undgå att komma i kontakt med pulvret. Titta extra noga längs kanter och lister, under möbler etc.
 • Låt pulvret ligga kvar upp till 7 dagar. Beroende på angreppets omfattning och storlek på myrkolonin, ger MyrNIX effekt inom 12-96 timmar. Pulvret verkar genom att rispa myrans vaxskikt vilket leder till att myran torkar ut och dör. MyrNIX sprids till myrsamhället genom att pulvret fastnar på myrans kropp.

Myrmedel i pulverform
MyrNIX utspritt utmed ett typiskt vandringsstråk.

MyrNIX är en ren naturprodukt och består av 100% kiselgur. MyrNIX är KRAV-godkänd och det enda registrerade bekämpningsmedlet på marknaden mot myror och krypande skadeinsekter som inte innehåller nervgift. MyrNIX är därmed en mer skonsam produkt för människor och husdjur. Skadeinsekter kan inte bli resistenta mot MyrNIX till skillnad från bekämpningsmedel baserade på nervgift, där resistens kan utvecklas på relativt kort tid. MyrNIX kan även användas för att bekämpa t.ex. silverfiskar som du kan läsa mer om här..

Försiktighetsåtgärder för användning
Använd insekticider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

När det gäller stora mängder svartmyror eller hästmyror kan det vara klokt att anlita ett saneringsföretag för att vara på den säkra sidan.