Bekämpa mossa i gräsmattan

Mossa i gräsmattan?

Ser gräsmattan ut som en mossmatta? Mossa i gräsmattan har nog de flesta trädgårdsägare upplevt, men det går att få bukt med problemet. Tergent har över 20 års erfarenhet av att ta fram produkter för mossbekämpning – vi kan mossa!

Varför blir det mossa i gräsmattan?


Det finns flera orsaker till att mossa frodas, bland annat kan det bero på:

 • Skugga: mossa trivs i skuggan av hus, träd, buskar etc.
 • Dåligt dränerad gräsmatta: mossa frodas i fuktiga miljöer.
 • Milda och fuktiga vintrar: gräs slutar att växa när temperaturen går under 10°C, medan mossa kan växa ända ner till 0°C. Därmed kan mossan, utan konkurrens, frodas långt efter att gräset "gått i dvala". När du på våren sedan börjar vistas i trädgården igen, är det plötsligt en massa mossa där det i somras var gräs.
 • Näringsfattig jord: om gräset får för lite näring orkar det inte konkurrera mot mossan. Kom därför ihåg att gödsla gräsmattan regelbundet.
 • Mossrivare: ett vanligt misstag många gör är att använda mossrivare innan mossan är död. Detta river upp sporer och sprider mossan till nya ställen. Först efter att mossan svartnat och dött efter bekämpning med ett mossmedel, kan mossrivare användas utan risk för ytterligare spridning.

  Mossa i gräsmatta

Hur blir du av med mossan?


När du ska bekämpa mossa rekommenderar vi att du använder mossbekämpningsmedlet MossNIX som snabbt och effektivt tar död på mossa i gräsmattan. Redan efter någon dag börjar mossan att svartna och förtvina. Ett oberoende testföretag har genomfört omfattande tester på MossNIX i form av fältförsök, där produkten jämförts med flera referensprodukter. Resultatet var mycket positivt, bland annat kunde följande slutsats dras:

"MossNIX showed excellent effect on the moss present in the trial. The effect was significantly faster than the effects caused by the reference products and did also last longer."

Bekämpa mossa – gör så här:

Vid blandning i vatten (rekommenderas):

 • Använd om möjligt ljummet vatten.
 • Ta 2 dl MossNIX per liter vatten och rör om så att pulvret löses upp helt.
 • Sprid ut jämnt med vattenkanna försedd med spridarramp eller stril.
 • 1 liter blandning sprider per 3-4 m².

Vid spridning i fast form:

 • Sprid ut 2-3 dl MossNIX per 15 m².
 • Sprid jämnt över gräsytan och blanda gärna ut MossNIX med lika delar sand, vilket ger en jämnare spridning.
 • Använd gärna en spridarvagn.       

OBS! Undvik att få MossNIX på stenplattor, prydnadssten, trädäck, utemöbler och liknande, då dessa kan missfärgas.

Försiktighetsåtgärder för användning
Använd herbicider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.


Om du ska bekämpa mossan i gräsmattan, tänk på att använda, av Kemikalieinspektionen, godkända mossbekämpningsmedel.