Maskrosen (Taraxacum F. H. Wigg.) tillhör de vanligaste ogräsen och finns i hela Sverige. Maskrosen blommar mellan maj- juli och kan bli mellan 5 till 60 cm hög. Maskrosen tillhör kategorin rotogräs och det räcker att en liten rotbit blir kvar i jorden för att en ny planta ska kunna bildas. Maskrosen har en grov pålrot vilket innebär att den har en rot som växer rakt ner, hos maskrosen kan denna rot nå långt ner i jorden. Efter blomning sprids maskrosens frön i vinden. Maskrosen är ätbar, både bladen som fungerar utmärkt att ha i en sallad men även blommorna som dock kan smaka något beskt.

Bli av med maskrosor på hårdgjorda ytor:

Både Tergents ogräsättika OgräsNIX Dubbel Effekt samt vårt ogräsbekämpningsmedel OgräsNIX Trippel Effekt verkar kraftfullt mot både frö- och rotogräs och har en effektivitet på mellan 95-99% på maskrosor.

Gör så här:

Det är viktigt att börja tidigt i tillväxtssäsongen, när maskrosens rotsystem och fröer ej har hunnit sprida sig. Bäst effekt fås i torrt, soligt och vindstilla väder med medeldygnstemperatur över 8°C. Applicera produkten över hela maskrosplantan ner till roten genom punktbehandling med handhållen spruta. Sprutmängden kan variera beroende på maskrosens storlek. Håll sprutmunstycket nära maskrosen för att reducera vindavdrift.

Dosering

OgräsNIX Dubbel Effekt:

Ca 2 dl per m². 5 liter OgräsNIX Dubbel Effekt räcker till ca 25 m. Max 3 behandlingar/år.

OgräsNIX Trippel Effekt:

Mellan 0,2-1,0 dl per m² beroende på ogräsets art, höjd, täthet och behandlingsmetod. Upprepa behandlingen 1-3 gånger per säsong eller efter behov. Max 6 behandlingar/år.

Bli av med maskrosor i gräsmattan:

OgräsNIX Trippel Effekt 3 L med spray/skum-funktion i munstycke på slang kan även användas mot maskrosor i gräsmattan. Applicera då en skumboll i maskrosrosetten, men se till att undvika spill på växtligheten runtomkring som ska bevaras. Skölj av med vatten vid stänk.

Du kan även förebygga uppkomsten av maskrosor i gräsmattan genom att använda gödsel som stärker gräsmattan och skapar en otrivsam miljö för maskrosor och annat ogräs. För att nå bäst resultat, gödsla gräsmattan med Greenkeeping Gräsgödsel Mossa & Ogräs minst tre gånger under tillväxtsäsongen enligt gödselschemat här!

Maskrosor

Maskrosor- Så blir du av med dem

Maskrosor är antagligen det som de flesta av oss tänker på när vi hör begreppet "ogräs". Maskrosen tillhör de vanligaste ogräsen och finns i hela Sverige. Maskrosen blommar mellan maj- juli och kan bli mellan 5 till 60 cm hög. Maskrosen är en del av kategorin rotogräs och det räcker att en liten rotbit är kvar i jorden för att en ny planta ska kunna bildas. Maskrosen har dessutom en grov pålrot vilket är en rot som växer rakt ner, hos maskrosen kan denna rot nå väldigt långt ner i jorden. Så hur blir man då av med dessa envisa rackare?

Bli av med maskrosor på hårdgjorda ytor:

Både Tergents ogräsättika OgräsNIX Dubbel Effekt samt vårt ogräsbekämpningsmedel OgräsNIX Trippel Effekt verkar kraftfullt mot både frö- och rotogräs och har 95-99% effektivitet på maskrosor.

Gör så här:

Det är viktigt att börja tidigt i tillväxtssäsongen, när maskrosens rotsystem och fröer ej har hunnit sprida sig. Bäst effekt fås i torrt, soligt och vindstilla väder med medeldygnstemperatur över 8°C. Applicera OgräsNIX över hela maskrosplantan ner till roten genom punktbehandling med handhållen spruta. Sprutmängden kan variera beroende på maskrosens storlek. Håll sprutmunstycket nära maskrosen för att reducera vindavdrift.

Dosering

OgräsNIX Dubbel Effekt:

Ca 2 dl per m². 5 liter OgräsNIX Dubbel Effekt räcker till ca 25 m². Max 3 behandlingar/år.

OgräsNIX Trippel Effekt:

Mellan 0,2-1,0 dl per m² beroende på ogräsets art, höjd, täthet och behandlingsmetod. 5 liter OgräsNIX Trippel Effekt räcker till ca 50 m². Upprepa behandlingen 1-3 gånger per säsong eller efter behov. Max 6 behandlingar/år.

Bli av med maskrosor i gräsmattan

Bli av med maskrosor i gräsmattan:

OgräsNIX Trippel Effekt i 3 L förpackning med spray/skum-funktion kan även användas mot maskrosor i gräsmattan. Punktmarkera då maskrosen genom att applicera en skumboll i maskrosrosetten med hjälp av handsprutan. Se till att undvika spill på växtligheten runtomkring som ska bevaras. Skölj av med vatten vid stänk.

Försiktighetsåtgärder för användning
Använd herbicider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Förebygg uppkomsten av maskrosor i gräsmattan:

Du kan även förebygga uppkomsten av maskrosor i gräsmattan genom att använda gödsel som stärker gräsmattan och skapar en otrivsam miljö för maskrosor och annat ogräs. För att nå bäst resultat, gödsla gräsmattan med Greenkeeping Gräsgödsel Mossa & Ogräs minst tre gånger under tillväxtsäsongen enligt gödselschemat här!

Sammanfattning- Så slipper du maskrosor:

  • Förebygg uppkomsten av maskrosor i gräsmattan genom att använda gödsel som stärker gräsmattan och skapar en otrivsam miljö för maskrosor och annat ogräs. Exempelvis Tergents Greenkeeping Gräsgödsel Mossa & Ogräs.
  • Bekämpa maskrosor på hårdgjorda ytor genom att använda ett skonsamt samt effektivt ogräsbekämpningsmedel. Exempelvis Tergents OgräsNIX Trippel Effekt.
  • Bekämpa maskrosor i gräsmattan genom att med handhållen spruta applicera en skumboll av ett skonsamt och effektivt ogräsbekämpningsmedel i maskrosrosetten. Exempelvis Tergents OgräsNIX Trippel Effekt i 3 L förpackning med spray/skum-funktion.
%MCEPASTEBIN%