Höns på sittpinneBekämpa hönskvalster

Kacklande höns har alltid förknippats med bondgårdar, men sedan några år tillbaka har höns blivit en allt vanligare syn även i villaträdgårdar och urbana miljöer. Trenden med hobbyhöns verkar växa i takt med eko-trenden, då det för många familjer blivit en viktig fråga att äta närproducerat och ”rent”. Vad många nyblivna hönsägare kanske inte är beredda på, är det relativt vanliga problemet med hönskvalster.

Förekomst av hönskvalster


Med fågelkvalster eller hönskvalster avses oftast röda hönskvalster (Dermanyssus gallinae), vilket är en vanlig parasit bland fjäderfä både i Sverige och andra länder. Röda hönskvalster är blodsugande spindeldjur som förekommer både bland värphöns och hobbyhöns, men även vilda fåglar kan utgöra värddjur för parasiten. Även katter, hundar, hästar och människor kan tillfälligt angripas av hönskvalster, vilket kan orsaka allergiska reaktioner och svår klåda.

Bland hobbyhöns uppstår kvalsterproblem främst när det är varmt ute (sensommar och tidig höst), detta då kvalstren trivs och förökar sig i värme och fukt. Värphöns kan däremot angripas oavsett årstid.

Vanliga smittvägar bland hobbyhöns är bland annat genom:

  •          inköp av smittade höns
  •          äggemballage som återanvänds
  •          transportfordon och transportburar som smittade fjäderfän vistats i
  •          personal och utrustning

Rött hönskvalster

Rött hönskvalster under mikroskop.

Hur vet man om hönsen fått kvalster?


Röda hönskvalster blir upp till en mm stora och varierar i färg från grå till röd, beroende på om de sugit blod eller inte. Kvalstren befinner sig bara på värddjuret under tiden de suger blod, annars gömmer de sig i hönshusets reden, under sittpinnar och i sprickor och vrår. Om du ser små röda blodprickar på äggskalen, kan det vara ett tecken på att det finns hönskvalster i hönshuset. Prickarna uppstår när ägg rullar över kvalster.

En metod för att ta reda på om det finns hönskvalster är att stryka med ett vitt papper på misstänkta ställen i hönshuset. Ser du brunröda fläckar av levrat blod på pappret, kan du misstänka att det finns kvalster. Du kan också göra så kallade ”kvalsterfällor” av wellpapp, som placeras på inredningen i hönshuset så att hönsen inte kommer åt dem. Kvalstren gillar nämligen att krypa in i det vågformade pappmaterialet. Fällorna bör sitta uppe i 2-10 dygn, varefter de ska läggas i plastpåsar och frysas över natten. Sedan tömmer du fällorna genom att knacka dem mot ett vitt papper. Om det inte ramlar ut några kvalster kan du, för att dubbelkolla, även öppna upp kanalerna i wellpappen.

Röda hönskvalster orsakar både klåda, irritation, sömnbesvär samt minskad ruvlust hos hönorna. Kraftiga angrepp kan till och med orsaka blodbrist och minskad äggproduktion.

Hönskvalster
I wellpappens kanaler trivs kvalstren.

Hur blir man av med hönskvalster?


I dagsläget finns endast ett fåtal veterinärmedicinska läkemedel (receptbelagda) i Sverige som får användas mot hönskvalster. Som en sista utväg kan man använda kemiska medel (akaricid) för bekämpning i hönshuset (inte på fåglarna). Då ska en veterinär kontaktas för rådgivning eller en professionell skadedjursbekämpare anlitas! Med alla kemiska medel finns problemet med resistensutveckling, varför dessa ska användas med försiktighet.

SVA rekommenderar att man i första hand gör en mycket noggrann rengöring av hönshuset med t.ex. såpa eller diskmedel. Därefter kan man dammsuga, högtryckstvätta eller måla insidan av hönshuset. En metod som blivit väldigt populär bland hönsägare är att använda sig utav kiselbaserade pulver, vilket SVA också menar har effekt.

Kiselpulver (kiseldioxid/kiselgur) består av ett finmalt fossilt stenmjöl som kommer från kiselsediment i naturen. Kiselpulver är ofarligt för människor och husdjur, men fastnar däremot på kvalster och annan ohyra, där pulvret rispar deras vaxskikt vilket leder till att ohyran torkar ut och dör. Pulvret sprids ut på t.ex. väggar, golv och i reden eller under mattorna i redena. Fördelen med att använda kiselpulver framför kemiska medel är att ohyran inte kan bli resistent. Tergents produkt VermiNIX Hönskvalster är den enda produkt med kiselgur som aktivt ämne som är godkänd och registrerad för bekämpning av krypande skadeinsekter såsom hönskvalster!

VermiNIX Hönskvalster kan användas i förebyggande syfte

Bli av med hönskvalster med VermiNIX Hönskvalster!


Rengör lämpligen hönshuset och ta ut hönsen innan spridning. Leta upp de röda hönskvalstrens gömställen (sprickor, håligheter, röranslutningar, övertäckta ytor) och täck med ett tunt lager VermiNIX Hönskvalster. Se till att sprida VermiNIX Hönskvalster så att kvalstren inte kan undgå att komma i kontakt med pulvret. Exempelvis under systemet, i redena, under redesmattorna, i sandbaden samt på sittpinnarna. Undvik att sprida VermiNIX Hönskvalster direkt på hönsen. Pulvret kan spridas ut torrt alternativt blandas med vatten (15 % lösning). Genom att använda den flytande lösningen undviks damm vid applicering och vidhäftningen förbättras. När vattnet avdunstat ligger ett tunt lager VermiNIX Hönskvalster kvar på de behandlade områdena.

VermiNIX Hönskvalster kan användas i förebyggande syfte. Upprepa behandlingen regelbundet vid behov, vid kraftiga problem ungefär var tredje månad. Beroende på angreppets omfattning ger VermiNIX Hönskvalster effekt inom 12-96 timmar. Låt pulvret verka i minst 7 dagar, helst upp till 3 veckor. Vid uppstädning och vid spridning till oönskade platser, dammsug eller torka upp med fuktig trasa/mopp.