Tercol Proffs

Högkoncentrerad rengöring för yrkesanvändare

  • Tar effektivt bort alger, mögel, fett, sot, smuts och annan påväxt
  • Ytor hålls fria från nya angrepp under lång tid
  • Efterbehandling behövs ej
  • Kan användas med professionell sprututrustning
  • Extremt drygt – 25 liter räcker till 3000-6000 m²!

Tercol Proffs

Tercol Proffs är ett högkoncentrerat medel mot alger, mögel, fett, sot, smuts och annan påväxt på alla ytor utomhus. Tercol Proffs är särskilt avsedd för yrkesmässigt bruk och kan användas på bl.a. tak, fasader, trädäck, staket, stenläggningar, målade ytor m.m. Påväxten försvinner snabbt och ytorna hålls fria från nya angrepp under lång tid efter behandlingen. Missfärgar inte underlaget och etsar inte på glas. Extremt drygt – 25 liter räcker till 3000-6000 m² (beroende på underlag, hantering och angreppets omfattning)! Tercol Proffs är biologiskt nedbrytbar. 

Gör så här

Späd ut Tercol Proffs med vatten enligt nedan doseringsanvisning. Applicera med lågtrycksspruta med flatstråle för att undvika spraydimma. Tercol Proffs kan även användas tillsammans med professionell sprututrustning och rekommenderad dosering är 1:19 (5% koncentrat och 95% vatten) alternativt 1:24 (4% koncentrat och 96% vatten). Undvik behandling om regn eller frost väntas inom det närmsta dygnet.

Väderutsatta ytor: låt medlet verka i minst 3-5 regnfria dygn. Efterbehandling behövs ej då väder och vind avlägsnar resterande smutsbeläggningar.
Asfaltspapp, aluminium och andra lättmetaller: spola av ytan med vatten inom ett dygn för att undvika att ytan mattas.
Vid kraftig påväxt eller på svåråtkomliga ytor: borsta och spola av med vatten efter 3-4 veckor. Det tar längre tid för påväxten att lossna från porösa ytor (sten, betong etc.) än från släta ytor.
Impregneringssyfte: för extra lång effekt kan den rena ytan behandlas igen, där Tercol Proffs får sitta kvar utan avspolning.

Dosering

Kraftig påväxt: 1:19
Normal påväxt: 1:24
Sparsam påväxt: 1:29

Försiktighetsåtgärder för användning 
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Tercol Proffs levereras som koncentrat i 25 L dunk.

Tips & Råd