Tercol koncentrat

Professionell rengöring mot alger, smuts och påväxt

  • Tar effektivt bort alger, mögel, fett, sot, smuts och annan påväxt
  • Kan användas på alla ytor både utomhus och inomhus
  • Ytor hålls fria från ny påväxt och smuts under lång tid
  • Bara att spraya, pensla eller rolla på – Tercol gör jobbet tillsammans med väder och vind!
  • Drygt! 1 liter koncentrat räcker upp till 100m²

Tercol

Tercol – supereffektiv rengöring framtagen för att möta proffsanvändarens höga krav! Tercol tar effektivt bort alger, mögel, fett, sot, smuts och annan påväxt på staket, fasader, stenläggningar, tak, plast, markiser, målade ytor m.m. Tercol missfärgar inte underlaget och håller ytorna fria från ny påväxt och smuts under lång tid efter behandlingen. Tercol är drygt och praktiskt taget luktfritt samt etsar inte på glasrutor. Kan användas så länge det är frostfritt ute och när det inte kommer att regna på några dagar. Biologiskt nedbrytbart.

Gör så här

Spraya (med lågtrycksspruta) eller pensla ett tunt lager Tercol över den utsatta ytan och låt verka så länge som möjligt, minst tre dygn. På högabsorberande material och vid kraftigt angrepp; spraya tills lösningen börjar rinna. Använd ögonskydd och skyddshandskar.

Väderutsatta ytor: det är bara att applicera Tercol – väder och vind avlägsnar resterande smutsbeläggningar.
Asfaltspapp, aluminium och andra lättmetaller: inom ett dygn efter att Tercol applicerats ska ytan spolas av för att undvika att ytan mattas.
Vid kraftig påväxt eller på svåråtkomliga ytor: borsta, spola av eller högtryckstvätta efter 3-4 veckor. Om extra lång effekt önskas kan ytan behandlas ytterligare en gång efter avspolning. Låt sedan denna behandling sitta kvar.

Den gröna påväxtbeläggningen skiftar ofta färg till brun efter behandlingen, men det försvinner med tiden. Det kan ta lite längre tid för påväxten att lossna från porösa ytor (stenläggningar, betong etc.) än släta ytor. Undvik stänk på växter då Tercol kan ge en övergående missfärgning på bladen. Eventuella stänk sköljs av med vatten. Penslar och verktyg rengörs i vatten.

Dosering

Hur mycket Tercol som behövs beror på vilken typ av smuts som ska avlägsnas, hur smutsigt det är samt underlagets karaktär. Blanda 1 del koncentrat +5-9 delar vatten. Ju högre koncentration desto snabbare och mer effektiv effekt. Räkna med i snitt 1 dl färdigblandad lösning per m². 1 liter koncentrat räcker till 50-100 m².

Försiktighetsåtgärder för användning 
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Tercol levereras som koncentrat i 1 L flaska och 5 L dunk, samt i 1 L dunk med ejektormunstycke. Tercol ejektor kopplas enkelt på vattenslangen och munstycket doserar automatiskt rätt delar vatten och koncentrat. Tercol finns även som bruksfärdig blandning som du hittar här.

Rengöring av trädäcket med Tercol ejektor.

Produktfrågor:

Var kan Tercol användas?
Tercol är en effektiv och dryg produkt för borttagning av olika typer av påväxt. Tercol kan användas på träfasader (obehandlade, målade, oljade etc.), staket, socklar, glas, plast, betongplattor, murat material, asfalt, natursten, stenläggningar, gravstenar, tegel, markiser, textil samt alla takbeklädnader.

Kan Tercol användas innan målning?
Tercol kan användas på både målade och obehandlade ytor. Man kan måla eller olja över Tercolbehandlade ytor om man så önskar. Tercol mattar inte ytan, så önskar man den effekten bör t.ex. målartvätt användas.

Är det bäst att använda Tercol på torrt eller vått underlag?
För att uppnå den bästa effekten med behandlingen bör medlet appliceras på ett torrt underlag. Lite fuktigt underlag går också bra, men om ytan är mättad med vatten kan den inte ta åt sig produkten och behandlingen har då en sämre verkan.

Kan man använda Tercol även om det finns risk för nattfrost?
Vi rekommenderar att Tercol används vid temperaturer över 0°C för att få bäst resultat. Det finns inga negativa bieffekter av att använda Tercol vid frost, bortsett från verkningsgraden.

Om man använder Tercol på ett plåttak som har börjat släppa i färgen, kommer färgen att släppa ännu mera på grund av behandlingen?
Orsakerna till flagning av färgen kan vara fukt som tränger in under färgytan, takmaterialets egenskaper som ändras på grund av växlande temperaturer (krympning eller utvidgning av materialet) eller att det kan vara dålig vidhäftning av färgen på materialets yta. Generellt brukar tillförseln av vatten påverka/påskynda flagningen på grund av fukten. Produktens kemiska egenskaper bidrar ej till upplösningen av färgen eller vidhäftningen, men man ska tänka på den vattenmängd som ska användas för att späda ut produkten vid användning.

Ska man borsta eller skölja underlaget för att hjälpa Tercol att ta bort påväxten?
Spraya på Tercol och låt det verka i minst 3 dygn. Om det är mycket påväxt eller om påväxten sitter hårt kan man få ett bättre resultat om man borstar av ytan innan medlet sköljs av. Avsköljning är oftast inte nödvändig men kan ge ett snyggare resultat. Utomhus hjälper ofta väder och vind till att tvätta ytan efter hand. På asfaltpapp samt aluminium och andra lättmetaller ska avspolning ske inom ett dygn.

Jag har använt Tercol och det blev brunt på underlaget, kommer den bruna färgen försvinna?
När påväxten dör blir den brun. Det är därför det blir brunt vid användningen av Tercol. Om man vill få bort den bruna färgen fortare kan man borsta och spola av med vatten med lågt tyck. Ibland kan en rostfärgad missfärgning uppstå om underlaget tidigare behandlats med, eller kommit i kontakt med, medel som innehåller järnsulfater. För att få bort missfärgningen rekommenderar vi att rengöra området med oxalsyra. OBS! Missfärgningen har ingenting med Tercol att göra, då dess kemiska sammansättning inte kan ge missfärgningar.

Varför har det uppstått en grå/vit beläggning på mitt nya trädäck efter att jag använt Tercol?
Det är med största sannolikhet fenomenet fliskritning. Fliskritning har ingenting med Tercol att göra, utan uppstår ibland på nysågat/tryckimpregnerat virke som exponeras för ljus. Det är solens UV-strålar som bryter ner ligninet (det som binder ihop vedcellerna) i träytan, vilket gör att träet grånar. När ligninet bryts ner bildas en träyta med lösa fibrer och detta kallas för fliskritning.

Skadar Tercol träd och växter?
Tercol kan ge missfärgningar på vissa bladtyper. Skydda om möjligt växterna från stänk. Skölj av blad och grenar med vatten direkt om de utsatts för stänk. Eventuell missfärgning på blad försvinner efterhand och växten tar ingen långvarig skada.

Är Tercol farligt för människor, djur och natur?
Liksom alla rengöringsmedel med högt pH ska Tercol hanteras med normal försiktighet och aktsamhet, samt förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Säkerhetsdata finns tryckt på varje förpackning och ska läsas igenom innan användning. Tercol innehåller de mest miljöanpassade råvaror som finns på marknaden utan att göra avkall på effekten. Tercol är biologiskt nedbrytbar och bioackumuleras inte i naturen.

Fick du inte svar på din fråga? Maila den då till info@tergent.se

Åtgångsberäkning

liter Tercol koncentrat