NPK 15-1-4+mikro

Flytande gödselmedel med svavel för tee och green

  • Balanserad giva under tillväxtsäsong
  • Ger en snabb, exakt och effektiv giva

NPK 15-1-4+mikro

NPK 15-1-4+mikro är flytande gödselmedel/växtnäring för tee och green. Produkten ger en snabb, exakt och effektiv giva och är blandbar med mikronäring som P-Mag, FerroGreen och järnsulfat.

Dosering

Underhållsgödsling:
0,15-0,25 kg N/100 m² vid varje spridningstillfälle.
0,15 kg N/100 m² 100 L vatten + 120 L NPK + 380 L vatten = 600 L/ha
0,20 kg N/100 m² 100 L vatten + 170 L NPK + 630 L vatten = 900 L/ha
0,25 kg N/100 m² 100 L vatten + 210 L NPK + 590 L vatten = 900 L/ha

NPK 15-1-4+mikro levereras i 25 L dunk, 500 L container och 1000 liter container.

Tips & Råd

Åtgångsberäkning

liter NPK 15-1-4+mikro