MyrNIX

Mot myror och andra krypande skadeinsekter

  • Unik produkt- Fri från nervgift
  • KRAV-godkänd
  • Ohyran kan inte bli resistent
  • En ren naturprodukt - 100% kiselgur
  • Rekommenderas och används av Anticimex
  • Kan användas överallt där myror förekommer inomhus
  • Luktfri

MyrNIX

MyrNIX används mot myror, silverfiskar, vägglöss och andra krypande skadeinsekter inom kategorin leddjur. Det kan användas överallt där myror och andra krypande skadeinsekter förekommer inomhus, exempelvis i kök, skafferier, källare, altaner, lagerlokaler och andra förvaringsutrymmen. MyrNIX är en ren naturprodukt och består av ett mycket finmalt fossilt stenmjöl (diatomit/kiselgur). Pulvret fastnar på ohyrans yttre hudskelett/vaxskikt som förstörs och den torkar ut – därmed kan inte ohyran bli resistent. MyrNIX är KRAV-godkänd och rekommenderas och används av Anticimex.

Gör så här

Strö ut ett tunt lager (10-20 g/m2) på de ställen där myror förekommer och längs stråken myrorna går på så att de inte kan undvika att komma i kontakt med MyrNIX. Speciellt utsatta ställen kan vara längs kanter och lister, under möbler etc. Beroende på angreppets omfattning och antal individer ger MyrNIX effekt inom 12-96 timmar. Låt pulvret ligga kvar upp till 7 dagar. Sug upp ev. störande produktrester med dammsugare. Behandlingen upprepas vid behov.

Bäst effekt uppnås när produkten är torr. MyrNIX löses inte upp i vatten, men kan klumpa ihop sig. Produktens effektivitet återfås när vattnet avdunstar.

Försiktighetsåtgärder för användning 
Använd insekticider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Insekticid klass 3 reg.nr: 4993

MyrNIX levereras i specialanpassad flaska med pip, för enkel applicering på svåråtkomliga ytor, innehållande 200g (netto).

Produktfrågor:

Kan MyrNIX användas i växthus?
MyrNIX kan användas i växthus, mellan golvlister, på stenplattor etc.

Hur lätt dammar MyrNIX, kan man vädra lägenheten då man strött det på golvet?
För att få bästa effekten av MyrNIX bör man inte vädra under tiden som pulvret är utlagt på t.ex. golvet. Det går bra att vädra, men pulvret kan vid vädring spridas till andra platser än där bekämpningen är tänkt och därmed minska effekten av behandlingen.

Är MyrNIX effektivt mot pälsängrar?
MyrNIX är verksamt mot alla skadeinsekter som tillhör gruppen leddjur och som har ett hårt yttre hudskelett t.ex. pälsängrar, myror, silverfiskar, kackerlackor och vägglöss.

Fick du inte svar på din fråga? Maila den då till info@tergent.se

Åtgångsberäkning

gram MyrNIX