MyrNIX

Mot myror och andra krypande skadeinsekter

  • Unik produkt- Fri från nervgift
  • KRAV-godkänd
  • Ohyran kan inte bli resistent
  • En ren naturprodukt - 100% kiselgur
  • Rekommenderas och används av Anticimex
  • Kan användas överallt där myror förekommer inomhus
  • Luktfri

MyrNIX

MyrNIX används mot myror, silverfiskar, vägglöss och andra krypande skadeinsekter inom kategorin leddjur. Det kan användas överallt där myror och andra krypande skadeinsekter förekommer, exempelvis i kök, skafferier, källare, altaner, lagerlokaler och andra förvaringsutrymmen. MyrNIX är en ren naturprodukt och består av ett mycket finmalt fossilt stenmjöl (diatomit/kiselgur). Pulvret fastnar på ohyrans yttre hudskelett/vaxskikt som förstörs och den torkar ut – därmed kan inte ohyran bli resistent. MyrNIX är KRAV-godkänd och rekommenderas och används av Anticimex.

Gör så här

Strö ut ett tunt lager (10-20 g/m2) på de ställen där myror förekommer och längs stråken myrorna går på så att de inte kan undvika att komma i kontakt med MyrNIX. Speciellt utsatta ställen kan vara längs kanter och lister, under möbler etc. Beroende på angreppets omfattning och antal individer ger MyrNIX effekt inom 12-96 timmar. Låt pulvret ligga kvar upp till 7 dagar. Sug upp ev. störande produktrester med dammsugare. Behandlingen upprepas vid behov.

Bäst effekt uppnås när produkten är torr. MyrNIX löses inte upp i vatten, men kan klumpa ihop sig. Produktens effektivitet återfås när vattnet avdunstar.

Försiktighetsåtgärder för användning 
Använd insekticider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Insekticid klass 3 reg.nr: 4993

MyrNIX levereras i specialanpassad flaska med pip, för enkel applicering på svåråtkomliga ytor, innehållande 200g (netto).

Åtgångsberäkning

gram MyrNIX