Vätmedel (nonjoniskt) för jordbruk- Herbinass- Tergent