Herbinass

Nonjoniskt vätmedel för grönytor

  • Minskar sprutvätskans ytspänning
  • För behandling av torrfläckar och dränering
  • Motverkar svampangrepp på gräsets rötter
  • Biologiskt nedbrytbart

Herbinass

Greenarealer är utsatta för hårda påfrestningar samtidigt som kvalitetskraven är höga. Greenens kvalitet är resultatet av en minutiös skötsel med gödsling, vertikalskärning, klippning och vattning. Den "hetsade" gräsmattan angrips lätt av skadesvampar. En del är inte synliga på gräset, utan bildar en vaxliknande hinna kring rötterna och på marken. Hinnan är hydrofob, d.v.s. vattenavvisande. Vattnet kommer därmed inte gräset till godo, vilket resulterar i torkskador som växer i omfång under säsongen. Herbinass ökar gräsets vattenupptagningsförmåga och reducerar risken för torkskador och svampangrepp.

Herbinass är ett biologiskt nedbrytbart vätmedel som ökar vätning, täckning och vidhäftning, vilket gör att vattnet kan tränga ned ordentligt. Herbinass kan blandas med ogräs-, svamp-, och insektsmedel om tillsats av vätmedel rekommenderas på etiketten för respektive bekämpningsmedel. Herbinass skummar inte.

Gör så här

En första behandling bör sättas in när gräset börjar gro och upprepas sedan minst en gång per månad. Eftervattna utan vätmedel. Gräsmattan får på detta sätt bättre dränering. Om vatten blir stående efter bevattning och regn blir rotbildningen dålig och gräsmattan ojämn. En på detta sätt behandlad gräsmatta får även förbättrad dränering. Om vatten blir stående efter bevattning och regn blir rotbildningen dålig och gräsmattan ojämn. Se produktblad eller produktens etikett för rätt dosering.

Herbinass levereras i 5 L PE-dunk.