Herbinass

Nonjoniskt vätmedel för jordbruk

  • Minskar sprutvätskans ytspänning
  • Ger ökad vätning, täckning & vidhäftning
  • Biologiskt nedbrytbart

Herbinass

Herbinass är ett biologiskt nedbrytbart vätmedel som minskar sprutvätskans ytspänning. Därigenom ökar vätning, täckning och vidhäftning, vilket gör att bekämpningsmedlet verkar effektivare. Herbinass kan även användas vid behandling av torrfläckar och för dränering på grönytor. Herbinass skummar inte och rekommenderas inte för användning i växthus.

Dosering

Herbinass blandas i sprutvätskan enligt de anvisningar och doseringar som lämnas för respektive bekämpningsmedel och applikation. Herbinass skall endast användas där rekommendation för tillsats av vätmedel anges. Använd ögonskydd och skyddshandskar vid hantering av outspädd produkt. 

OBS! Tillsätt Herbinass sist när bekämpningsmedlet är helt löst eller fördelat i vattnet.

Herbinass levereras i 5 L PE-dunk.

Tips & Råd