GrönareGräs

Kraftfullt näringstillskott för din gräsmatta

  • Ger tåligare och starkare grässtrån
  • Gräset får bättre övervintringsegenskaper
  • Tränger ut mossa
  • Perfekt kickstart på våren
  • Räcker till 1000m²!

GrönareGräs

GrönareGräs är ett kraftfullt näringstillskott för din gräsmatta, framförallt tidigt på våren då gräset är gult och svagt efter vintern (utetemp. stabilt +8°C). Gräset får en riktig kickstart och blir starkt, tåligt och härligt grönt. GrönareGräs kan även användas under sommar och höst. Tack vare sin unika sammansättning ger GrönareGräs gräsmattan bättre övervintringsegenskaper och tränger ut mossa.

Gör så här

Bäst resultat uppnås genom att använda tryckspruta med GrönareGräs upplöst i vatten då det ger jämnast resultat, men även vattenkanna med stril eller direkt i fast form fungerar bra.

Spridning med tryckspruta (rekommenderas): 1-2 dl GrönareGräs blandas med 5 liter vatten. Sprid jämnt över gräset. Åtgång 1 liter till ca 5 m2. 5 kg räcker till ca 1000 m2! Upplösningen av GrönareGräs underlättas om vattnet är ljummet vid blandning. Se till att GrönareGräs är ordentligt upplöst i vattnet innan spridning.
Spridning med vattenkanna: 2 dl GrönareGräs blandas med 10 liter vatten. Rör om så att GrönareGräs är helt upplöst. Använd stril eller ramp och vattna ut jämnt över gräset. Åtgång 1 liter till ca 2 m2. 5 kg räcker till ca 500 m2.
Spridning i fast form: Sprid jämnt över gräsytan för hand. Använd skyddshandskar. Åtgång 1 dl till ca 4 m2. För att uppnå jämnare och mer ekonomisk spridning kan GrönareGräs blandas 50/50 med torr sand. 5 kg räcker till ca 200-400 m2.

Kratta gärna gräsmattan några dagar efter behandlingen då det underlättar gräsets återväxt.

Undvik att få GrönareGräs på stenplattor, prydnadssten, trädäck, utemöbler, kläder och liknande, då dessa kan missfärgas.

GrönareGräs levereras i 5 kg hink.

Åtgångsberäkning

liter GrönareGräs