FoamMark

Markörskum

  • Markörskum för användning tillsammans med skummarkörutrustning
  • Bildar ett stabilt vitt skum
  • Drygt och ekonomiskt
  • Biologiskt lätt nedbrytbart

FoamMark

FoamMark är ett biologiskt lätt nedbrytbart markörskum för användning tillsammans med skummarkörutrustning. FoamMark bildar ett stabilt vitt skum och produkten är både dryg och ekonomisk.

Dosering

Blanda 1 del FoamMark +25-40 delar vatten beroende på vattenkvalitet, yttre förhållanden samt utrustningens utformning.

FoamMark levereras i 5 L dunk.