FerroGreen

Frisk och frodig grönyta

  • Unikt järn-kväve-svavelkomplex
  • Stimulerar gräset som får en frisk djupgrön färg
  • Missgynnar och tränger undan mossa
  • Förbättrar gräsets övervintringsförmåga
  • Långtidsverkande

FerroGreen

FerroGreen är ett unikt järn-kväve-svavelkomplex där järnet är helt tillgängligt till skillnad från många andra järnprodukter, där järnet binds i svårlösta föreningar och oxiderar. Gräset stimuleras snabbt och får en djupgrön färg samtidigt som mossa trängs ut. FerroGreen är ett kraftfullt komplement till den ordinarie gödslingen vår, sommar och höst. FerroGreen används på golfbanor, fotbollsplaner, andra grönytor samt för träd, buskar och prydnadsväxter. Bäst effekt fås om plantorna är torra vid behandlingen.

Gör så här

Vid all blandning: fyll i halva vattenmängden och tillsätt FerroGreen under omrörning innan resterande vattenmängd tillsätts. Om blandningen blivit stående skall den röras om före användning. OBS! Använd endast kopplingar av rostfritt stål eller plast. Missfärgning kan ske av trä och betong. Använd ögonskydd och skyddshandskar. Spraya inte på utslagna blommor då de kan missfärgas.

Grönytor:2-3 L FerroGreen per 1000 m². 3-5 behandlingar per säsong. Första behandlingen när gräset börjar växa. Lämplig vattenmängd 25-100 L per 1000 m².
Buskar: (azalea, benved, forsythia, gardenia, hortensia, lagerträd, liguster, kaprifol, myrten, rhododendron, ros, spirea) Bladgödning: 150 ml FerroGreen till 10 L vatten. Dimma över bladen till dess blandningen börjar rinna av växten. Rotgödning: 125-250 ml (beroende på buskens storlek) FerroGreen i 12 L vatten. Vattnas på jorden under busken. Beräknad åtgång 1-1,2 L per m² jordyta.
Träd: (alm, cypress, ek, en, gran, lönn, magnolia, tall, tuja) Bladgödning: 200 ml FerroGreen till 10 L vatten. Dimma över bladen till dess att blandningen börjar rinna av växten. Rotgödning: 125-150 ml FerroGreen per centimeter trädstamsdiameter, mätt 1 m upp från trädets stam. Häll direkt på jorden runt trädet. Eftervattna rikligt.
Prydnadsväxter: (aster, chrysantemum, gladiolus, iris, krasse, nejlika, ormbunke, petunia, pelargonia, primula, riddarsporre, ringblomma, verbena) Bladgödning: 50 ml FerroGreen till 10 L vatten. Dimma över bladen till dess blandningen börjar rinna av växten. Rotgödning: 125-150 ml FerroGreen i 10 L vatten. Vattnas på jorden. Beräknad åtgång 1 L per m² jordyta.

FerroGreen levereras i 25 L dunk.

Tips & Råd