Biowet

Nonjoniskt vätmedel för jordbruk

  • Minskar sprutvätskans ytspänning
  • Ger ökad vätning, täckning & vidhäftning
  • Biologiskt nedbrytbart

Biowet

Biowet är ett biologiskt nedbrytbart vätmedel som minskar sprutvätskans ytspänning. Därigenom ökar vätning, täckning och vidhäftning, vilket gör att bekämpningsmedlet verkar effektivare. Biowet kan även användas vid behandling av torrfläckar och för dränering på grönytor. Biowet skummar inte och rekommenderas inte för användning i växthus.

Dosering

Biowet blandas i sprutvätskan enligt de anvisningar och doseringar som lämnas för respektive bekämpningsmedel och applikation. Biowet skall endast användas där rekommendation för tillsats av vätmedel anges. Använd ögonskydd och skyddshandskar vid hantering av outspädd produkt. 

OBS! Tillsätt Biowet sist när bekämpningsmedlet är helt löst eller fördelat i vattnet.

Biowet levereras i 5 L PE-dunk.

Biowet säljs via Lantmännen och Weibulls Horto.

Tips & Råd