VermiNIX Hönskvalster

Bekämpningsmedel mot hönskvalster

  • Bekämpar hönskvalster, loppor och andra krypande skadeinsekter inom kategorin leddjur
  • Kan användas i förebyggande syfte
  • Ohyran kan inte bli resistent
  • KRAV-godkänd

VermiNIX Hönskvalster

VermiNIX Hönskvalster är ett KRAV-godkänt bekämpningsmedel mot krypande skadeinsekter inom kategorin leddjur, exemplvis hönskvalster och loppor. VermiNIX Hönskvalster bekämpar ohyran utan att påverka fjäderfän och kan användas i förebyggande syfte. VermiNIX Hönskvalster är en ren naturprodukt med mekanisk verkan- därmed kan inte ohyran bli resistent!

Gör så här

Rengör lämpligen hönshuset och ta ut hönsen innan spridning. Leta upp de röda hönskvalstrens gömställen och täck med ett tunt lager VermiNIX Hönskvalster. Se till att sprida VermiNIX Hönskvalster så att kvalstren inte kan undgå att komma i kontakt med pulvret. Exempelvis under systemet, i redena, under redesmattorna, i sandbaden samt på sittpinnarna. Undvik att sprida VermiNIX Hönskvalster direkt på hönsen. Pulvret kan spridas ut torrt alternativt blandas med vatten (15 % lösning). Genom att använda den flytande lösningen undviks damm vid applicering och vidhäftningen förbättras. När vattnet avdunstat ligger ett tunt lager VermiNIX Hönskvalster kvar på de behandlade områdena.

VermiNIX Hönskvalster kan användas i förebyggande syfte. Upprepa behandlingen regelbundet vid behov, vid kraftiga problem ungefär var tredje månad. Beroende på angreppets omfattning ger VermiNIX Hönskvalster effekt inom 12-96 timmar. Låt pulvret verka i minst 7 dagar, helst upp till 3 veckor. Vid uppstädning och vid spridning till oönskade platser, dammsug eller torka upp med fuktig trasa/mopp.

VermiNIX Hönskvalster fungerar kontaktverkande

VermiNIX Hönskvalster består av ett mycket finmalt, fossilt stenmjöl (diatomit). Pulvret fastnar på ohyrans yttre hudskelett/vaxskikt. Ohyrans naturligt skyddande vaxskikt förstörs av pulvret och den dör av uttorkning. Bäst effekt uppnås när produkten är torr. VermiNIX Hönskvalster löses inte upp i vatten, men kan klumpa ihop sig. Produktens effektivitet återfås när vattnet dunstar.

Försiktighetsåtgärder för användning 
Använd insekticider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Insekticid klass 3 reg.nr: 4993

VermiNIX levereras 1 kg hink och 15 kg säck.

VermiNIX accepteras av