OgräsNIX Trippel Effekt

Ogräsbekämpning med trippel effekt

  • Unik och patenterad formula
  • Biologiskt nedbrytbar
  • Endast 1 dl/m²
  • Mot både frö- & rotogräs
  • Effekt inom 3h
  • Varaktig effekt i 30 dagar

OgräsNIX Trippel Effekt

OgräsNIX Trippel Effekt är ett unikt och patenterat bekämpningsmedel för effektiv bekämpning av ogräs och annan oönskad vegetation. OgräsNIX Trippel Effekt får sina unika egenskaper av två tillsatser som helt saknas i traditionell ogräsättika. Egenskaperna gör att ogräset bekämpas snabbare, med högre effekt och under längre tid vilket medför att OgräsNIX Trippel Effekt dessutom räcker till dubbelt så stor yta och har mindre miljöpåverkan. OgräsNIX Trippel Effekt är biologiskt nedbrytbar och helt fri från glyfosater.

OgräsNIX Trippel Effekt finns, förutom i 10L dunk och 5 L dunk, även i 3 L dunk med spray/skum-funktion i munstycke på slang. OgräsNIX Trippel Effekt 3 L används med fördel på mindre ytor för att bekämpa enstaka ogräsplantor och minimera påverkan på annan växtlighet.

Gör så här

Påbörja behandling tidigt i tillväxtsäsongen, innan ogräsets rotsystem och fröer spritt sig. Bäst effekt fås i torrt, soligt och vindstilla väder med medeldygnstemperatur över 8°C. Applicera produkten över hela ogräsplantan ner till roten genom punktbehandling med handhållen spruta. Sprutmängden kan variera beroende på ogräsets storlek. Håll sprutmunstycket nära ogräsplantan för att reducera vindavdrift. Upprepa behandlingen 1-3 gånger per säsong eller efter behov. Max 6 behandlingar/år.

Dosering

Rekommenderad dos 0,2-1,0 dl/m² beroende på ogräsets art, höjd, täthet och behandlingsmetod.

Försiktighetsåtgärder före användning

Använd ogräsmedel med försiktighet. Läs etiketten före användning. För att undvika risker för människors hälsa och miljön, följ bruksanvisningen.


Effektivitet hos olika ogräsarter

 

Herbicid klass 3 reg.nr: 4801

OgräsNIX Trippel Effekt levereras färdigblandad i 10 L dunk, 5 L dunk och 3 L dunk med spray/skum-funktion.

Åtgångsberäkning

liter OgräsNIX Trippel Effekt