OgräsNIX Dubbel Effekt

Ogräsbekämpning med dubbel effekt

  • Biologiskt nedbrytbar
  • Ca 2 dl/m²
  • Mot både frö- och rotogräs
  • Effekt inom 3h

OgräsNIX Dubbel Effekt

OgräsNIX Dubbel Effekt är ett effektivt bekämpningsmedel mot ogräs och annan oönskad vegetation på hårdgjorda ytor (grusplaner, stenplattor, betong, asfalt). OgräsNIX Dubbel Effekt tränger snabbt in i växtcellerna och ogräset dör inom ett par timmar efter behandlingen. OgräsNIX Dubbel Effekt verkar kraftfullt mot både frö- och rotogräs och är biologiskt nedbrytbar.

Gör så här

Det är viktigt att börja tidigt i tillväxtssäsongen, när ogräsets rotsystem och fröer ej har hunnit sprida sig. Bäst effekt fås i torrt, soligt och vindstilla väder med medeldygnstemperatur över 8°C. Applicera produkten över hela ogräsplantan ner till roten genom punktbehandling med handhållen spruta. Sprutmängden kan variera beroende på ogräsets storlek. Håll sprutmunstycket nära ogräsplantan för att reducera vindavdrift. Upprepa behandlingen efter behov. Max 3 behandlingar/år.

Dosering

Ca. 2 dl per m². 1-3 behandlingar per säsong eller efter behov. 5 liter OgräsNIX Dubbel Effekt räcker till ca 25 m².

Försiktighetsåtgärder före användning

Använd ogräsmedel med försiktighet. Läs etiketten före användning. För att undvika risker för människors hälsa och miljön, följ bruksanvisningen.

Effektivitet hos olika ogräsarter

Herbicid klass 3 reg.nr: 5388

OgräsNIX Dubbel Effekt levereras färdigblandad i 5L dunk.


Tips & Råd

Åtgångsberäkning

liter OgräsNIX Dubbel Effekt