Melstar S

Kristallint Järnsulfat

  • Ger snabbt gräset en djupare grön färg
  • Förstärker grässtrået
  • Gör gräset mindre mottagligt för sjukdomar
  • Tränger undan mossa
  • Hög upplösbarhet i vatten även vid lågatemperaturer
  • Stimulerar tillväxt av nylagda grönytor
  • Lämnar inga bottensatser vid upplösning

Melstar S


Järntillskott till odlingar, gräsmattor, grönytor m.m.

Dosering

Åtgången beror på jordens pH-värde samt det område som skall behandlas. För späda samt nylagda gräsmattor rekommenderas 6-26 kg/ ha.

Synonyma handelsnamn:

Ferrosulfat, Ferrosulfatheptahydrat, Järn(II)sulfat, Järn(II)sulfatheptahydrat.

Observera:

Undvik att få Melstar S på sten- och betongplattor, prydnadssten och liknande, då dessa kan missfärgas och är mycket svårt att avlägsna. Undvik att beträda behandlat område tills det har torkat. Överskrid ej rekommenderade antal behandlingar per säsong för bästa resultat. Överdosering kan ge skador, använd därför tillräckligt med vatten vid blandning.

Melstar S levereras i 25 kg PE säck och är en beställningsvara