TERGENTS HISTORIA

 

Tergents historia

Historien börjar redan 1946, då Sören Brundin, far till nuvarande VD´n Tom Brundin startar en kemisk teknisk fabrik i Gävle för tillverkning av bland annat världens första flytande diskmedel, Clin. Företaget fick namnet Clin AB.

Clin AB, som blivit marknadsledande i Norden, såldes 1966 till den tyska kemikoncernen Henkel.

1963-1969

Ett konsultbolag startas, Clinator AB som sedan blir Tergent AB, Clin säljs och konsultverksamheten flyttas till Helsingborg. Konsultuppdragen domineras av produktutveckling åt lantbruket men övergår sedermera till uppdrag för det amerikanska kemiföretaget Diversey med internationell verksamhet inom hygienprodukter för hotell, restauranger, storkök och liknande.

1970-1976

Mellan 1970-1976 utvidgas konsultverksamheten och Sören Brundin har under en längre tid uppdrag som VD för det svenska dotterbolaget till danska läkemedelsföretaget Alfred Benzon AS. Förutom flertalet läkemedel stod Alfred Benzon AS även bakom världens första sockerfria tuggummi (SorBits) men också välkända varumärken som Strepsils, Lakrisal m.fl.

1977-1993

Åren 1977 fram till 1993, då Tom Brundin tar över som VD, arbetar Tergent med uppdrag och konsultarbeten åt kemiföretag, läkemedelsindustrin och internationella oljebolag i såväl Norden som i England och Bahrain.

1994-1998

Med Tom Brundin som VD fortsätter Tergent att leverera miljöanpassade och effektiva produkter till Lantbruket samtidigt som ett långvarigt och framgångsrikt samarbete med yrkeskårer inom grönytor inleds. Försök på golfbanor och dialoger med green keepers leder till fördjupad produktutveckling. Finland blir vår första större exportmarknad.

1999-2005

De första konsumentprodukterna tas fram och detta sätter fart på produktutvecklingstakten. Vi tecknar avtal med våra första EMV-kunder och utvecklar produkter tillsammans med våra samarbetspartners. Tergent registrerar bekämpningsmedel mot mossa i gräsmatta, såväl en fast som en flytande produkt. Vi utvecklar ogräsättika med dubbel effekt. Under perioden introducerar vi spridarmunstycken, som kopplas direkt på vattenslangen, vilket ger ett helt nytt sätt att använda produkter för skötsel av trädgård och fastigheter.

2006-2011

De regulatoriska kraven på kemikalier ökar och Tergent bestämmer sig för att satsa! De redan höga kompetensnivåerna utvecklas och utökas och vi står väl rustade då den europeiska REACH-förordningen införs i juni 2007 och stora förberedelser görs även inför kommande nya Biociddirektiv. Tergent registrerar ytterligare ett antal produkter, bland annat inom ohyrebekämpning och ogräsbekämpning och tar oss dessutom vidare med registreringar i andra nordiska länder samt i Baltikum.

2012 -

Tergent inleder ett nära samarbete med och går in som delägare i ett forskningsföretag kring ohyrekämpning baserat i Lund. Konsumentprodukter utvecklade av Tergent finns nu i de flesta trädgårds- och dagligvarukedjor runt om i Sverige.

Arbetet påbörjas med registreringar enligt den nya EU-förordningen för växtskydd.

Sedan mitten av nittiotalet har Tergent utvecklat ett stort antal produkter för Lantbruk, Grönytor samt Villa & Trädgård. Vi står bakom flera starka varumärken, såväl våra egna som våra EMV-kunders, och utvecklingen fortsätter i hög takt.

Kort sagt ”50 years of innovation – and still going strong”.