Bakgrund

Tergent är ett innovativt företag som under många år har utvecklat produkter utifrån marknadens behov. I början av 70-talet startade djupa och fruktbara samarbeten med lantbruket. Det ställdes höga krav på hållbara produkter av högsta kvalité men som också gav bästa resultat och samtidigt bevarade miljön.

Utveckling

Dessa krav har sedan dess varit basen för all vår verksamhet. Tillsammans med nytänkare inom såväl lantbruket som andra proffsmarknader – golfbanor, parker, idrottsanläggningar, fastighetsbolag, m.fl. - har vi över åren ständigt utvecklat våra produkter och hittat nya lösningar. Då våra produkter visar utmärkta resultat för proffsanvändarna har vi även tagit fram ett användarvänligt sortiment för Villa&Trädgård. Vårt ledord är värdeökning för användaren som samtidigt med goda resultat får besparingar i såväl tid som ekonomi.

Fokusområden

Inom dessa områden har vi stort kunnande och är stolta över att erbjuda effektiva produkter som värnar om miljön och är godkända utifrån gällande lagstiftning:

  • Gräsmattor och växter
  • Ogräs
  • Utomhusrengöring
  • Ohyra
  • Halka

Miljö

Vår policy är att alltid utveckla produkter för en hållbar miljö. Vi arbetar hela tiden med att öka miljömedvetandet hos såväl personal som leverantörer, samarbetspartners och kunder. Se vår miljöpolicy!

Vi har även formulerat långsiktiga miljömål som ni kan läsa mer om här!

Leveransvillkor

Tergent AB tillämpar ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN, antagna år 2009 av Svensk Plastindustriförening och Plast- och Kemibranscherna.

Leveransvillkor