Kunskap & produktutveckling

Lantbrukskemi är våra rötter

Lantbrukarens hårda krav på att jorden ska ge avkastning och konsumentens förväntningar på odlade produkter av hög kvalitet, har givit den solida grund som Tergent står på. Tillsammans med den yrkeskår som brukar vår jord, och som odlar för såväl livsmedelsproduktion som för att hålla landskap öppna och vackra, har vi i mer än ett halvt sekel tagit fram produkter för optimala odlingsresultat, friskare skördar och välmående jordar.

Innovation med omsorg om miljön

Det är med grunden i lantbrukskemin som vi fortsätter att utveckla produkter som ger önskad effekt, håller hög kvalité och som är i linje med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Löpande utvecklar vi produkter för professionellt bruk och för konsumenter, med fokus på att vår miljö ska hålla sig frisk och stark i många generationer framöver. Vi tar fram förpackningar som optimerar doseringen av det kemiska innehållet, och som därmed minskar spill, och vi är ständigt uppdaterade på gällande och kommande lagstiftning. Precis som vi är på de senaste forskningsrönen inom de områden vi arbetar.

Regulatorisk spetskompetens, idag och imorgon.

Tergent ligger ständigt i framkant kring såväl gällande frågeställningar inom lantbruks- och trädgårdskemi som kommande regulatoriska krav. Vi sätter stort värde på att våra produkter är effektiva och håller vad vi lovar. Vi sätter ett lika stort värde på att produkterna är hållbara ur både ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv, precis som att de är säkra och att de uppfyller även kommande krav.

Våra produkter – ditt varumärke

Gedigen och innovativ produktutveckling ger effektiva och attraktiva produkter. Lagstiftningen kring kemiska produkter för trädgård, grönytor och lantbruk är omfattande och kraftigt reglerande. Vi kan den! Därför kan vi hjälpa dig att ta fram produkter som du kan sälja under ditt varumärke och samtidigt vara trygg med att de är såväl godkända som effektiva. Vi ger dig nycklar till att marknadsföra registrerade produkter på rätt sätt enligt lagen. Det är tryggt för våra samarbetspartners.