Artikel 95

Från och med den 1 september 2015 får en biocidprodukt som består av, innehåller eller genererar ett verksamt ämne inte tillhandahållas på marknaden om inte ämnesleverantören eller produktleverantören finns på artikel 95-listan för rätt produkttyp. Kravet gäller för alla de verksamma ämnen som finns listade i artikel 95-listan för respektive produkttyp. Vid försäljning av biocidprodukter inom EU ska företaget, ämnes- eller produkttillverkaren eller ämnes- eller produktleverantören finnas med på artikel 95-listan. Är ingen i leverantörskedjan med på artikel 95-listan får inte biocidprodukten tillhandahållas på marknaden även om produkten är godkänd.

Vid eventuell tillsyn måste dokumentation visas upp som styrker att någon i leverantörskedjan är med på artikel 95-listan. Tergent är väl insatt i detta och handlar enbart råvaror från leverantörer som uppfyller dessa krav.