VermiNIX Hønsemidd

Bekjempelsesmiddel mot rød hønsemidd

  • Kan brukes forebyggende
  • Insektene kan ikke kan bli resistente
  • Rent naturprodukt – 100% kiselgur
  • Uten nervegift

VermiNIX Hønsemidd

VermiNIX Hønsemidd er et bekjempelsesmiddel mot rød hønsemidd, lopper og andre krypende skadeinsekter innen kategorien leddyr. VermiNIX Hønsemidd bekjemper skadedyr uten å påvirke fjærfe, og kan brukes forebyggende. VermiNIX Hønsemidd er et rent naturprodukt som ikke utvikler resistens hos skadedyrene!

Fremgangsmåte

Rengjør helst hønsehuset og slipp ut hønsene før du sprer middelet. Let opp hønsemiddens gjemmesteder og dekk med et tynt lag VermiNIX Rød hønsemidd. Pass på å spre VermiNIX Hønsemidd slik at midden ikke kan unngå å komme i kontakt med pulveret. For eksempel under systemet, i redene, under redemattene, i sandbadet samt på vaglepinnene. Unngå å spre VermiNIX Hønsemidd direkte på hønsene. Pulveret kan spres ut tørt, eller eventuelt blandes med vann (15 % løsning). Ved å bruke den flytende løsningen unngås støv ved påføring, og pulveret fester seg bedre. Når vannet har dunstet bort, ligger et tynt lag VermiNIX Hønsemidd igjen i de behandlede områdene.

VermiNIX Hønsemidd kan brukes forebyggende. Gjenta behandlingen regelmessig ved behov. Ved store problemer, gjenta omtrent hver tredje måned. Avhengig av omfanget på angrepet og antallet individer fungerer VermiNIX i løpet av 12-96 timer. Fjern evt. sjenerende produktrester med støvsuger.

Forsiktighetsregler:

Unngå å få VermiNIX i øynene. Ved kontakt med øynene, skyll med rikelig med vann. Kontakt lege ved vedvarende irritasjon. Unngå innånding av damp fra produktet. Sørg for god ventilasjon. VermiNIX skal ikke spres fritt i luften eller i nærheten av bisamfunn.

Kiselgur 100 %CAS: 61790-53-2 NO PRV: 325823