VermiNIX

Skadedyrbekjempelse for profesjonelle brukere.

  • Langtidsvirkende effekt
  • Skadedyr blir ikke resistente mot VermiNIX
  • Ren naturprodukt – 100% kiselgur

VermiNIX

Skadedyrbekjempelse for profesjonelle brukere. VermiNIX består av et svært finmalt fossilt steinmel (diatomitt). Pulveret fester seg på skadedyrets ytre hudskjelett/vokslag og trekker ut væske. Insektets naturlig beskyttende vokslag ødelegges og skadedyret dør av uttørkning. Best effekt oppnår du når produktet er tørt. VermiNIX løses ikke opp i vann, men kan klumpe seg. Når vannet fordamper, blir produktet like effektivt igjen.

Bruk

Strø en liten mengde VermiNIX (10-20 g/m²) på stedene der skadedyrene forekommer eller langs de stiene skadedyrene benytter seg av, så insektene ikke kan unngå å komme i kontakt med produktet. Spesielt utsatte steder kan være langs kanter og lister, under møbler/bord/skap, mellom steinheller o.l. Avhengig av omfanget på angrepet og antallet individer fungerer VermiNIX i løpet av 12-96 timer. La pulveret ligge i opp til 7 dager. Fjern evt. sjenerende produktrester med støvsuger. Behandlingen gjentas ved behov.

Forsiktighetsregler: Les etiketten og produktinformasjonen før bruk. For å unngå risiko for menneskers helse og for miljøet, følg bruksanvisningen.

Kiselgur 100 % CAS: 61790-53-2 NO PRV: 327495