UgressNIX Trippel Effekt

Unikt og patentert plantevernmiddel.

  • Biologisk nedbrytbar
  • Kun 1 dl/m²
  • Mot både frø- og rotugress
  • Effekt innen 3 timer
  • Effekten varer i 30 dager

UgressNIX Trippel Effekt

UgressNIX Trippel Effekt er et unikt og patentert ugressmiddel for effektiv bekjempelse av ugress og annen uønsket vegetasjon. UgressNIX Trippel Effekt får sine unike egenskaper fra to tilsetninger som ikke finnes i tradisjonell ugresseddik. Egenskapene gjør at ugresset bekjempes raskere, med høyere effekt og over lengre tid. Dette til tross for at UgressNIX Trippel Effekt er nok til en dobbelt så stor overflate og har mindre innvirkning på miljøet.

Bruk

Behandlingen bør påbegynnes tidlig i vekstsesongen, før ugressets rotsystem og frø har spredt seg. Værforhold: Tørt, sol og vindstille med gjennomsnittlig døgntemperatur på over 8 °C. Påfør ugressmiddel over hele ugressplanten ned til roten gjennom punktbehandling med håndholdt sprøyte. Sprøytemengden kan variere avhengig av ugressets størrelse. Hold sprøytemunnstykket nær ugressplanten for å redusere vindavdrift. Gjenta behandlingen 1–3 ganger per sesong eller etter behov. Maks 6 behandlinger/år.

Dosering

Anbefalt dose 0,2–1,0 dl/m² avhengig av ugressets art, høyde, tetthet og behandlingsmetode.

Forsiktighetsregler:

Ugressmiddel skal brukes med forsiktighet. Les etiketten før bruk.

%MCEPASTEBIN%