MaurNIX

Bli kvitt maur uten gift!

  • Unikt produkt- Fri fra nervegift
  • Skadedyr blir ikke resistente mot MaurNix
  • Ren naturprodukt – 100% kiselgur
  • Brukes av fagfolk innenfor skadedyrbekjempelse

MaurNIX

Bli kvitt maur uten gift ved hjelp av MaurNIX insektsmiddel. MaurNIX benyttes på utsatte steder, f.eks. i lagerlokaler, på altaner, i kjøkken, spiskammer og andre oppbevaringsrom. Anvendelsesområde: mot maur og andre krypende skadelige insekter innendørs. Langtidsvirkende effekt. MaurNIX består av et svært finmalt fossilt steinmel (diatomitt). Pulveret fester seg på insektenes ytre hudskjelett/vokslag og trekker ut væske. Insektets naturlig beskyttende vokslag ødelegges og insekten dør av uttørkning. Best effekt oppnås når produktet er tørt. MaurNIX løses ikke opp i vann, men kan klumpe seg. Når vannet fordamper, blir produktet like effektivt igjen.

Bruk

Strø en liten mengde MaurNIX (10-20 g/m²) på stedene der insektene forekommer, eller langs stiene de benytter seg av, så de ikke kan unngå å komme i kontakt med produktet. Spesielt utsatte steder kan være langs kanter og lister, under møbler/ bord/skap, mellom steinheller o.l. Avhengig av omfanget på angrepet og antallet individer, fungerer MaurNIX i løpet av 12- 96 timer. La pulveret ligge i opp til 7 dager. Fjern evt. sjenerende produktrester med støvsuger. Behandlingen gjentas ved behov.

Forsiktighetsregler: Les etiketten og produktinformasjonen før bruk. For å unngå risiko for menneskers helse og for miljøet, følg bruksanvisningen.

Kiselgur 100 % CAS: 61790-53-2 NO PRV: 327495

%MCEPASTEBIN%