Takrengöring

Effektiv takrengöring

Med Tercol blir taket rent med en minimal arbetsinsats


Har taket blivit grönt av alger och annan påväxt? Bara lugn, effektiv takrengöring behöver inte betyda omständlig takrengöring! Många algrengöringsmedel på markaden kräver att man både för- och efterbehandlar taket, vilket kan vara både dyrt och framför allt tidsödande. Med Tercol behöver du sällan förbehandla (undantaget om det är stora klumpar av påväxt som behöver borstas bort) och efterbehandling behövs inte alls på väderutsatta ytor – som tak.

Tercol med ejektormunstycke är utmärkt för just takrengöring
När du kopplar ihop dunken med vattenslangen och sätter på fullt vattentryck, får du en generös räckvidd på strålen, vilket gör att det går både snabbt och enkelt att behandla svåråtkomliga ytor som t.ex. tak och fasader. 

Takrengöring – gör så här:

  • Om det är stora klumpar av påväxt, behöver dessa först borstas bort från taket, då de hindrar algmedlet från att komma ner till själva ytan det ska behandla.
  • Blanda Tercol enligt doseringen på förpackningen – ju kraftigare angrepp, desto högre koncentration i blandningen (utan att överdosera). Eller använd Tercol med ejektormunstycke som enkelt kopplas på vattenslangen och doserar automatiskt.
  • Sprid ut ett jämnt lager över ytan så att den täcks och blir fuktig. Använd förslagsvis en ryggspruta, men vilken tryckspruta som helst fungerar.
  • Nu börjar algrengöringsmedlet att verka och vid användning av Tercol behövs inget efterarbete – väder och vind gör jobbet! Vid kraftigare angrepp kan behandlingen upprepas, men oftast räcker det med en behandling.

Här kan du läsa mer om takrengöring och om orsakerna bakom algangrepp.

Tercol universalrengöring är en professionell rengöring mot alger, mögel, fett, sot, smuts och annan påväxt på alla ytor utomhus och inomhus. I de allra flesta fall behövs inget efterarbete.

Försiktighetsåtgärder för användning 
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.