Fasadtvätt

Använd en effektiv fasadtvätt

Har fasaden blivit grön av alger eller drabbats av svartmögel? Ljusa husfasader är både trendiga och snygga, men de ställer också höga krav på underhåll då även lindriga alg- och mögelangrepp syns tydligt. Förutom den estetiska aspekten är det viktigt att tvätta fasaden, då alger och påväxt binder fukt och nöter på materialen. Att genomföra en ordentlig fasadtvätt med Tercol förlänger fasadens livslängd. Blekning, högtryckstvätt och ommålning av underlaget utan grundlig behandling är en kortsiktig lösning, eftersom mikroorganismer/sporer finns kvar på ytan och ger upphov till snabb återväxt.

Tercol är en utmärkt fasadtvätt


Tercol tar bort både alger och mögel på allt i från puts- och tegelfasader till målade som omålade fasader. Fasaden hålls fri från ny påväxt under lång tid efter behandlingen. Du behöver inte vara orolig för att Tercol missfärgar underlaget eller etsar glasrutor. 

Fasadtvätt – gör så här:

  • Blanda Tercol enligt doseringen på förpackningen – ju kraftigare angrepp, desto högre koncentration i blandningen (utan att överdosera). Eller använd Tercol med ejektormunstycke som enkelt kopplas på vattenslangen och doserar automatiskt.
  • Sprid ut ett jämnt lager över ytan så att den täcks och blir fuktig. Använd förslagsvis en ryggspruta, men vilken tryckspruta som helst fungerar.
  • Nu börjar algrengöringsmedlet att verka och vid användning av Tercol behövs inget efterarbete – väder och vind gör jobbet! Vid kraftigare angrepp kan behandlingen upprepas, men oftast räcker det med en behandling.

Kan Tercol användas innan målning?

Tercol kan användas på både målade och obehandlade ytor. Man kan måla eller olja över Tercol-behandlade ytor om man så önskar. Tercol mattar inte ytan, så önskar man den effekten bör t.ex. målartvätt användas.

Här kan du läsa mer om fasadtvätt och om orsakerna bakom algangrepp.

Tercol universalrengöring är en professionell rengöring mot alger, mögel, fett, sot, smuts och annan påväxt på alla ytor utomhus och inomhus. I de allra flesta fall behövs inget efterarbete.

Försiktighetsåtgärder för användning 
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Fasadtvätt