Myror i huset

MYRMEDEL UTAN NERVGIFT

Få bort myror i huset med KRAV-godkänd myrbekämpning!

Myror i huset kan vara svårt att undvika. Missar man att torka upp kladdiga fläckar eller låter sopor eller rester stå framme för länge kan det innebära att myrorna tittar förbi och tar med sina polare. Sprickor i väggar eller fukt i husgrunden kan också ligga bakom problemen. Det kan även vara en idé att trimma buskarna närmst huset och ta bort döda träd och stubbar i trädgården.
Läs mer om varför man får myror och förebyggande åtgärder!

Har man väl fått myror i huset hjälper det antagligen inte att trimma buskarna i trädgården eller att torka bordet en extra gång. Istället bör man använda ett myrmedel för att få bort myrorna. Det finns flera registrerade myrmedel eller bekämpningsmedel mot myror och krypande skadeinsekter och även om de flesta är effektiva till en början och ”gör jobbet” bör man tänka en extra gång innan man plockar produkten från hyllan och tar med den in i sitt hem!

Att välja rätt myrbekämpning

De allra flesta av de registrerade produkterna för myrbekämpning eller bekämpning av andra krypande skadeinsekter(insekticider) på den svenska marknaden har gemensamt att de verksamma ämnena i produkterna är olika typer av nervgift. Detta tycker vi på Tergent är otäckt då nervgifterna tas in i hemmen bland familjer och husdjur.

De flesta registrerade produkterna för bekämpning av myror kan även skapa problem med resistens. När man bekämpar insekter med traditionella myrmedel selekteras nämligen de resistenta individerna fram, de överlever bekämpning medan de känsliga individerna dör. Därmed ökar andelen resistenta individer för varje bekämpning som genomförs.
Läs mer om olika nervgift som används i insekticider och deras negativa konsekvenser!

Myrmedel utan nervgift

Få bort myror med ett KRAV-godkänt myrmedel

KRAV-godkänd myrbekämpning utan nervgift

Som tur är finns myrmedel och bekämpningsmedel mot krypande skadeinsekter som inte innehåller nervgifter. MyrNIX är en ren naturprodukt som består av 100% kiselgur, vilket är ett finmalt fossilt stenmjöl. Istället för att förgifta ohyran, verkar MyrNIX genom att rispa insektens vaxskikt vilket leder till att insekten torkar ut och dör. Myror och skadeinsekter kan därför inte bli resistenta mot MyrNIX, till skillnad från myrbekämpning baserad på nervgift där resistens kan utvecklas på relativt kort tid. MyrNIX är ett tryggt alternativ att använda i hemmet för att inte behöva oroa sig för sina barn eller husdjur, eller att man skadar sin närmiljö. MyrNIX är KRAV-godkänd och därmed godkänd för ekologisk odling. MyrNIX används och rekommederas av Anticimex!
Läs mer om MyrNX!

Myrmedel i huset
Sprid ut MyrNIX längs kanter och lister, under möbler etc.

Få bort myror med MyrNIX

Strö ut ett tunt lager (10-20 g/m2) på de ställen där myror förekommer och längs stråken myrorna går på så att de inte kan undvika att komma i kontakt med MyrNIX. Speciellt utsatta ställen kan vara längs kanter och lister, under möbler etc. Beroende på angreppets omfattning och antal individer ger MyrNIX effekt inom 12-96 timmar. Låt pulvret ligga kvar upp till 7 dagar. Sug upp ev. störande produktrester med dammsugare. Behandlingen upprepas vid behov. Bäst effekt uppnås när produkten är torr. MyrNIX löses inte upp i vatten, men kan klumpa ihop sig. Produktens effektivitet återfås när vattnet avdunstar.
Läs mer om hur du får bort myror med MyNIX!