Väto

Nonjoniskt vätmedel för jordbruk

  • Minskar sprutvätskans ytspänning
  • Ger ökad vätning, täckning & vidhäftning
  • Biologiskt nedbrytbart

Väto

Väto är ett biologiskt nedbrytbart vätmedel som minskar sprutvätskans ytspänning. Därigenom ökar vätning, täckning och vidhäftning, vilket gör att bekämpningsmedlet verkar effektivare. Väto kan även användas vid behandling av torrfläckar och för dränering på grönytor. Väto skummar inte och rekommenderas inte för användning i växthus.

Dosering

Väto blandas i sprutvätskan enligt de anvisningar och doseringar som lämnas för respektive bekämpningsmedel och applikation. Väto skall endast användas där rekommendation för tillsats av vätmedel anges. Använd ögonskydd och skyddshandskar vid hantering av outspädd produkt. 

OBS! Tillsätt Väto sist när bekämpningsmedlet är helt löst eller fördelat i vattnet.

Väto levereras i 5 L PE-dunk.

Väto säljs via Br. Berner/Gullviks.

Tips & Råd