P-Mag

Flytande växtnäring med fosfor, magnesium och kväve

  • Flytande gödselmedel för inblandning i bevattningssystem
  • Bladgödslingsmedel
  • För användning i växthus

P-Mag

P-Mag används till alla kulturer i växthus, som flytande gödselmedel för inblandning i bevattningssystem eller som bladgödslingsmedel. P-Mag är en ljusgrön lättflytande vätska som fungerar svagt pH-sänkande i näringslösningar.

Dosering

Generellt: 0,3 l/1000 liter vatten.

P-Mag levereras i 25 L dunk och 1000 L container.

Tips & Råd