OgräsNIX DE Plus

Ogräsättika med DUBBEL EFFEKT®

  • Unik och patenterad formula
  • Snabbverkande, effektiv och dryg
  • Mindre miljöpåverkan jämfört med traditionell ogräsättika

OgräsNIX Dubbel Effekt Plus ogräsättika

OgräsNIX DE Plus är ett unikt och patenterat bekämpningsmedel för effektiv bekämpning av ogräs och annan oönskad vegetation på hårdgjorda ytor (grusplaner, stenplattor, betong, asfalt etc.). OgräsNIX DE Plus får sina unika egenskaper av två tillsatser som helt saknas i traditionell ogräsättika. Egenskaperna gör att ogräset bekämpas snabbare, med högre effekt och under längre tid trots att OgräsNIX DE Plus räcker till dubbelt så stor yta och har mindre miljöpåverkan. OgräsNIX DE Plus är biologiskt nedbrytbar och helt fri från glyfosater.

OgräsNIX DE Plus finns, förutom i 5 L dunk, även i 3 L dunk med spray/skum-funktion i munstycke på slang. OgräsNIX DE Plus 3 L används med fördel på mindre ytor för att bekämpa enstaka ogräsplantor och minimera påverkan på annan växtlighet.

Gör så här

Bäst effekt fås i torrt och soligt väder. Det är viktigt att börja tidigt i tillväxtsäsongen innan ogräsets rotsystem och fröer har hunnit sprida sig. Använd handspruta, ryggspruta, sprayflaska eller vattenkanna med stril. Spraya eller vattna hela plantan ner till roten. Håll munstycket nära plantan för reducering av spraydimma och vindavdrift. Upprepa behandlingen vid behov.

Undvik behandling vid blåsigt, regnigt eller fuktigt väder. Undvik spill på trädgårdsmöbler, prydnadsväxter och annan växtlighet som ska bevaras.

Dosering

Ca 0,2-1,0 dl per m² beroende på ogräsets art, höjd, täthet och behandlingsmetod. 1-3 behandlingar per säsong eller efter behov. 5 liter räcker till ca 50-250 m².

Försiktighetsåtgärder för användning
Använd herbicider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Herbicid klass 3 reg.nr: 4801

OgräsNIX DE Plus ogräsättika levereras färdigblandad i 5 L dunk och 3 L dunk med spray/skum-funktion.

Åtgångsberäkning

liter OgräsNIX DE Plus