ManGent 235

Flytande mangannitrat

  • Kraftfullt tillskott vid manganbrist
  • God blandbarhet med de flesta växtskyddsmedel
  • Ger 235 gram mangan per liter

ManGent 235

ManGent 235 används inom lantbruk, trädgård och gräsmattor. Växter använder mangan vid fotosyntesen och klorofyllbildning. Manganbrist är vanligt förekommande i kalkrika jordar, torvjord och mulljordar med högt pH-värde samt då jorden är lös. Mangannitrat kan användas till potatis, oljeväxter, ärtor, vallar och till andra grödor där manganbrist kan förekomma.

Dosering

Stråsäd:
1 l/ha – förebyggande
2-3 l/ha – vid brist
Sockerbetor:
1,25-2 l/ha – vid 4-6 bladstadiet
2-2,5 l/ha – vid 10-12 bladstadiet

Vid kraftig manganbrist rekommenderas upprepad behandling med 1 veckas intervall. ManGent 235 har god blandbarhet med de flesta växtskyddsmedel och är speciellt lämpad för tankblandning med kalkhaltigt vatten. Vid tveksamma fall, blanda först en mindre mängd i ett kärl. Använd 200-400 liter sprutvätska/ha. 

OBS!Tillsätt ManGent 235 sist i sprutan när de andra preparaten är väl blandade. Behandling skall ej ske vid direkt solsken eller vid temperaturer över +20°C.

ManGent 235 levereras i 10 L dunk och 1000 L container.

Tips & Råd

Åtgångsberäkning

liter ManGent 235