Greenkeeping Gräsgödsel Mossa

  • Organiskt baserat
  • Tränger ut mossa i gräsmattan
  • NPK 10-2-5+12 järnsulfat – som proffsen använder
  • Gör gräsmattan grön, tät och stark
  • Långtidsverkande

Greenkeeping Gräsgödsel Mossa

Med Greenkeeping Gräsgödsel Mossa gödslar du som proffsen! Det är ett organiskt baserat gräsgödsel med järnsulfat som gör gräsmattan frodig och tränger ut mossa. Gräsmattan blir tätare, får en djup grön färg och blir slitstark. NPK-förhållandet (kväve, fosfor, kalium) i Greenkeeping Gräsgödsel Mossa är det samma som används på golfbanor och av andra grönyteproffs. Den höga kvävehalten ger gräset en kickstart i tillväxten och järnsulfatet berikar gräset med näring. Greenkeeping Gräsgödsel Mossa är långtidsverkande tack vare den organiska basen som gör att näringen utsöndras långsamt och därmed ger gräset rätt mängd NPK under sin tillväxt. På så sätt håller sig gräset friskt och starkt för att klara av såväl slitage som vinter. Gräset behöver inte klippas lika ofta som vid användning av konstgödsel. Till skillnad från konstgödsel innehåller Greenkeeping Gräsgödsel Mossa värdefulla mikronäringsämnen (se produktblad).

Gör så här

Första gödslingen bör ske först när utomhustemperaturen når 8-9°C och gräset har börjat växa. Sprid ut Greenkeeping Gräsgödsel Mossa över gräsmattan, förslagsvis med en spridarvagn. Använd skyddshandskar. Eftervattna för bästa resultat. Redan inom någon vecka kan du se tydliga resultat genom att gräset har blivit grönare, tätare och starkare och eventuell mossa börjar trängas ut och försvinna. Bäst resultat uppnås genom att gödsla minst tre gånger under växtsäsongen enligt gödselschemat nedan.

Dosering

Se gödselschemat nedan för rätt dosering. 10 kg räcker till ca 250 m².

Greenkeeping Gräsgödsel Mossa levereras i 10 kg säck.

Tips & Råd

Åtgångsberäkning

kg Greenkeeping Gräsgödsel Mossa