BioBeetUltra

Penetreringsolja/ vidhäftningsmedel

  • Minskar sprutvätskans ytspänning
  • Ger ökad vätning, täckning och vidhäftning
  • Förbättrar upptagningen av växtskyddsmedel

BioBeetUltra

BioBeetUltra är en biologiskt nedbrytbar penetreringsolja som minskar sprutvätskans ytspänning. Därigenom ökar vätning, täckning och vidhäftning, vilket gör att bekämpningsmedlet verkar effektivare. BioBeetUltra tillsätts i tankblandning med ogräsmedel. Penetreringsoljan ger en jämnare fördelning av sprutvätskan och mindre risk för vindavdrift.

Dosering

BioBeetUltra blandas i sprutvätskan enligt de anvisningar och doseringar som lämnas för respektive bekämpningsmedel och applikation. Normaldosen är 0,5 liter/ha. Skölj sprutan/utrustningen omsorgsfullt efter användning.

OBS!Tillsätt BioBeetUltra sist när bekämpningsmedlet är helt löst eller fördelat i vattnet. Högre doser än rekommenderat ökar risken för brännskador hos grödan.

BioBeetUltra levereras i 10 L PE-dunk.

Tips & Råd